Årsmöte för de pelagiska yrkesfiskarna

Igår var jag på den öppna delen av årsmötet, eller årsstämman som de själva kallar det, i Swedish Pelagic Federation PO (SPF). De formella delarna hade de klarat av på morgonen och eftermiddagen bestod av några föreläsningar om lite olika saker. De formella delarna av mötet innebar bland annat att  SPF valde ny styrelse. Det enda jag vet om det är att Kurt Claesson avgick som ordförande och att Dick Höglund som bor i Skagen valdes till ny ordförande.

Den informella och öppna delen av mötet bestod av bland annat av ett framträdande från några regeringstjänstemän som pratade om vad som pågår inom politiken. Informativt men inte så intressant.

Forskning om bifångster

Sen fick vi lyssna på ett par forskare från SLU Aqua som forskar om bifångster i det pelagiska fisket vilket var mycket intressant. Då forskningen inte är klar än går det inte att skriva nåt mer konkret och detaljerat om resultaten. Vad som är känt sen tidigare är att bifångsterna i det pelagiska fisket är mycket små och obetydligt. Inget de fått fram så här länge motsäger denna kunskap.

Fiskaren i skolan

Ett annat mycket intressant föredrag var punkten om Fiskaren i skolan. Ett projekt där flertalet fiskeriorganisationer tillsammans med Hushållningssällskapet bedriver en verksamhet som går ut på att få till stånd samtal mellan skolelever/skolklasser och yrkesfiskare via internet. Mycket intressant och med en mycket entusiastisk och rolig talare vid namn Karin Carlsson.

Sill som mat

Vidare pratade Ingrid Undeland som pratade om nyttan av sill som mat under rubriken Havets silver – guld på tallriken. Sill som nyttig, klimatvänlig och billig mat. Nåt vi borde äta mer och hur vi ska kunna göra det ingick i hennes presentation.

Det var som helhet mycket intressanta föredrag. Fiskaren i skolan och sillen ska jag skriva mer om i separata artiklar. Forskningsresultaten ska jag återkomma till när forskningen är klar och det finns en rapport.

Yrkesfiskarna

Dessutom var det mycket trevligt att träffa de pelagiska yrkesfiskarna. Det är en öppen, starkt social grupp av människor, och i de informella samtalen fick jag mycket intressant information. Om den extrema mängden skarpsill i Östersjön som inte lämnar plats för varken sill eller torsk, om att den så kallade exkludern fungerar mycket bra i tobisfisket och en hel del annat. Till detta ska jag återkomma. Fick höra om en del för mig okänd information om vindkraft som jag ska följa upp. En annan sak jag ska följa upp är produktionen och försäljningen av sillburgare.

Med på mötet var också flera myndighetspersoner, flera företrädare för fiskindustrin och fiskauktionen och ett par kommunpolitiker.

Slutligen fick vi se nya GG 330 Carmona där inredningsarbetet pågick för fullt på Ö-varvet. Mycket intressant men det ska bli en särskild artikel.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!