Landningar i det norrländska kustfisket 2021

Det norrländska kustfisket består av laxfiske, sikfiske, strömmingsfiske och siklöjefiske. Dessutom fångas väl även öring liksom abborre och andra sötvattensarter i detta fiske. Lax och sik fångas främst med fällor medan siklöja och strömming (sill) fångas med trål och garn. Siklöja och lax fångas främst i Bottenviken, strömming huvudsakligen i Bottenhavet men också Bottenviken.

Allt fiske längs Norrlandskusten förutom laxfisket tycks ha minskat under senare år. Siklöjefisket har minskat på grund av minskade kvoter, strömmingsfisket på grund av mindre sill vid kusten under våren när fisket bedrivs och sikfisket troligen på grund av minskad efterfrågan på grund av miljögifter.

Fisket domineras av siklöjeföretagen som bedriver trålfiske av siklöja och strömming samt fiskar lax och sik med andra båtar. Strömmingsfisket är främst till för leverera råvara för surströmmingsproduktion.

Siklöjefisket

Fiket av siklöja sker under en kort period på hösten och i Bottenviken när kusten. Det bedrivs med bottentrål och i form av partrålning där två båtar drar trålen emellan sig. De flesta av företagen tillverkar också egen löjrom. Antalet licenser för trålning av siklöja är 35 men bara drygt 25 båtar fiskade så mycket år 2021 att det tillsammans med annat fiske och löjromstillverkning var möjligt att försörja sig på. En del av de som fiskar siklöja har också annan sysselsättning.

HA 30 Vilma. Bild: Guldhaven Pelagiska AB

Landningar av siklöja 2021, båt, ton, ägare
 1. HA 30 Vilma, 61,2, Guldhaven Pelagiska AB
 2. LÅ 23 Airon, 37,2, Dag Hjelte AB
 3. LÅ 18 Nova, 36,4, Sundströms Fiske AB
 4. LÅ 1 Tärnö, 28,5, Gunnar Nilsson
 5. HA 89 Uddvik, 24,6, Lindbloms Fisk AB
 6. PÅ 16 Brottsjö, 24,5, Perssons Löjrom AB
 7. PÅ 1 Räbben, 23,9, Robert Kattilavaara
 8. PÅ 34 Polaric, 21,1, Renö Fisk AB
 9. LÅ 43 Nordanhav, 18,2, Stefan Ökvist AB
 10. HA 64 Svallgrund, 15,7, Roger Andersson
 11. LÅ 42 Lillan, 15,5, Thomas Innala AB
 12. HA 23 Ramona, 15,3, Lerdins Fiske AB
 13. LÅ 17 Junkön, 14,8, Bröderna Ökvist HB
 14. LÅ 19 Junkön, 14,8, Bröderna Ökvist HB
 15. LÅ 48 Sara II, 14,2, Holms Fiske AB
 16. LÅ 35 Nancy, 13,8, Ljusa Kusten Fiske AB
 17. HA 78 Irene, 13,1, Bo Sillman
 18. HA 59 Annaett, 11,8, Per-Erik Sångberg
 19. HA 18 Rebecka, 10,8, Allan Lutström
 20. HND 4 Johlin V, 10,7, Bondhamns Fisk AB
 21. HA 4 Sarlut, 8,4, Arne Luthström
 22. LÅ 2 Tärnö, 8,2, Bröderna Stålarm AB
 23. LÅ 12 Viken, 8,0, Bröderna Stålarm AB
 24. HA 58 Furön, 7,8, Viktor Medström
 25. LÅ 22 Silva, 6,2, Leif Holmberg
 26. HA 137, 6,0,
Strömmingsfiske

Strömmingsfisket för tillverkningen av surströmming har länge skett på våren. Det är för närvarande dåligt med strömming som leker på våren och fisket har därför minskat. Huvuddelen av fisket sker med bottentrål. De trålare som fiskar strömming är samma trålare som också fiskar siklöja. Några får garnbåtar,  GE 31 Norrskär, HL 3 Thule, SL 1 Dagny,  HL 79 Ingrid, HND 18 Andreanna och GE 57 finns också med på listan.

Landningar av strömming 2021, båt, ton, ägare
 1. HND 4 Johlin V, 63,5, Bondhamns Fisk AB
 2. PÅ 16 Brottsjö, 44,8, Perssons Löjrom AB
 3. HA 30 Vilma, 33,3, Guldhaven Pelagiska AB
 4. PÅ 34 Polaric, 29,6, Renö Fisk AB
 5. HL 3 Thule, 23,3, Rederiet Rönnskär AB
 6. LÅ 1 Tärnö, 16,5, Gunnar Nilsson
 7. LÅ 18 Nova, 16,4, Sundströms Fiske AB
 8. HA 89 Uddvik, 16,1, Lindbloms Fisk AB
 9. HA 23 Ramona, 12,4, Lerdins Fiske AB
 10. LÅ 42 Lillan, 12,4, Thomas Innala AB
 11. GE 31 Norrskär, 11,8,
 12. SL 1 Dagny, 11,2, Peter Nordin
 13. HL 79 Ingrid, 7,7,
 14. PÅ 1 Räbben, 7,6, Robert Kattilavaara
 15. HND 18 Andreanna, 7,0, Höga Kusten Fisk AB
 16. LÅ 17 Junkön, 6,9, Bröderna Ökvist HB
 17. LÅ 19 Junkön, 6,9, Bröderna Ökvist HB
 18. LÅ 39 Elsa, 6,4, Johan Blomqvist
 19. GE 57, 5,4
Lax och sikfiske

Lax och sikfisket sker i huvudsak med fällor. För arbetet med att vittja fällorna används mindre öppna båtar. De ägs i de flesta fall av fiskeriföretag som också äger siklöjetrålare. det finns ingen båt som landade mer än 5 ton sik år 2021 och därför finns det nån lista över siklandningar.

Landningar av lax 2021, båt, ton, ägare
 1. HA 121, 16,9, Lerdins Fiske AB
 2. HA 21, 15,3, Allan Lutström
 3. LÅ 54, 13,0, Lennart Sundström
 4. UÅ 6 Karin Sju, 8,1, Nils-Erik Sjöström
 5. LÅ 61, 7,6, Bröderna Ökvist HB
 6. HA 127, 6,9, Mats Innala
 7. HA 120, 5,4, Arne Luthström
Fiskeriföretagen

Guldhavens Pelagiska är i en klass för sig. Förutom fiske bedriver de också en fiskindustriverksamhet. Det gör också Persson Löjrom AB medan Renö Fiske också bedriver fiskhandel. Kvarkenfisk AB bedriver även restaurangverksamhet. Förutom Kvarkenfisk är företagen på listan i huvudsak siklöjeföretag som fiskar för tillverkning av löjrom.

För att ekonomiskt överleva med fiske längs Norrlandskusten krävs att företaget/yrkesfiskaren fiskar siklöja eller bedriver fiskhandel, restaurangverksamhet eller fiskindustri som en del av verksamheten.

För företag som drivs i form av handelsbolag eller enskild firma finns inga ekonomiska omsättningssiffror.

Omsättning i norrländska fiskeföretag 2021, företag, omsättning M SEK, ägare
 1. Guldhaven Pelagiska AB, 25,3, Kent Karlsson & Arnold Bodlund
 2. Perssons Löjrom AB, 7,5 (2020), Magnus Persson
 3. Renö Fisk AB, 5,8, Christer Persson
 4. Kvarkenfisk AB, 4,0 (2020), Gunnar Asplund
 5. Dag Hjelte AB, 3,9, Dag Hjelte
 6. Thomas Innala AB, 3,3 (2020), Thomas Innala
 7. Sundströms Fiske AB, 3,2 (2020), Karl-Lennart Sundström
 8. Lindbloms Fisk AB, 3,1, Nils Daniel Lindblom

Källor: Allabolag.seMerinfo.seHavs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregister

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!