Landningar i det svenska pelagiska fisket 2021

Det storskaliga pelagiska fisket bedrivs i Nordatlanten, Norska havet, Nordsjön, Engelska kanalen, Skagerak, Kattegatt, Östersjön och Bottenhavet. Fisket är inriktat på arter som sill, makrill, skarpsill och tobis.

Dessutom har svenska fiskeriföretag och yrkesfiskare kvoter för kolmule (blåvitling), lodda i grönländska vatten, hästmakrill (taggmakrill) och en industrifiskkvot i norskt vatten som kan användas till skarpsill, tobis, hästmakrill eller sperling (vitlinglyra). I allmänhet fiskas aldrig nån kolmule, lodda, taggmakrill eller sperling. Finns det kvot så byts den i allmänhet bort till andra länder i utbyte mot sill.

Detta inlägg handlar om storskaliga pelagiska fisket inom ramen för det pelagiska systemet med överförbara fiskerättigheter. Det bedrivs med ett tiotal stora fiskebåtar från Göteborgsområdet och något fler fiskebåtar med regional kvottilldelning i Östersjön. I tillägg till detta finns ett småskaligt trålfiske av sill vid Norrlandskusten som främst bedrivs av siklöjetrålare med bottentrål och ett småskaligt fiske av skarpsill, sill och makrill i Skagerak, Kattegatt och Östersjön. Det förstnämnda redovisas ihop med siklöjefisket och det senar i en separat artikel.

Fisket bedrivs med små och stora fiskebåtar som fiskar med flyttrål (pelagisk trål). Det är det viktigaste fisket i Sverige och dessutom det klimat- och miljövänligaste.

I det pelagiska fisket i Östersjön fångas spigg som bifångst och pelagiskt fiske i Nordsjön kan också sardiner och ansjovis fångas. Bifångster av torskfiskar i tobisfisket och av sej i sillfisket i Skagerak förekommer också.

Sill

Sill fiskas i Bottenhavet, Östersjön, Kattegatt, Skagerak, Nordsjön, Nordatlanten och Norska havet. Sillen från Bottenhavet och Östersjön landas främst till fiskmjöls- och fiskoljeindustrin i Skagen medan sillen från övriga hav i huvudsak landas till konsumtion. En mindre del av sillen som fångas i Östersjön går till konsumtion.

GG 64 Astrid Marie fiskade nästan uteslutande i Nordsjön och Skagerak och för konsumtion. GG 840 Svanen, GG 39 Rossö, GG 683 Rön, GG 850 Odeskär och GG 158 Nimrod fiskade enbart i Skagerak och Kattegatt för konsumtion. GG 683 Rön bedriver sitt fiske under nån eller några månader på hösten och ligger i övrigt stiil. GG 850 Odeskär och GG 158 Nimrod är kvotbåtar. GG 39 Rossö och GG 840 Svanen är de enda lite större svenska fiskebåtar som fiskar både pelagiskt och demersalt.

SIN 602 Courage, SIN 50 Laguna, VK 190 Scanö, VY 242 Vestland, VY 33 Britton, SG 40 Miraculix, VY 43 Viken och KR 59 Solana fiskade uteslutande i Östersjön och GE 49 Arcadia enbart i Bottenhavet. SM 53 Glomskär enbart i Bottenhavet och Östersjön och GG 218 Västfjord främst i Bottenhavet och Östersjön. En båt, GG 229 Clipperton, fiskade ungefär lika mycket i Nordsjön och Skagerak som de fiskade i Östersjön och Bottenhavet. Övriga båtar fiskade främst i Östersjön och Bottenhavet.

GG 64 Astrid Marie rundar Burö. Bild: Lars Persson

Landningar av sill 2021, båt, ton, ägare
 1. GG 64 Astrid Marie, 11 773, Astrid Pelagic AB
 2. GG 204 Tor-ön, 8 775, Tor-ön Fiske AB
 3. GG 218 Västfjord, 7 802, Västfjord Fiskeri AB
 4. GG 229 Clipperton, 7 178, B-C Pelagic AB
 5. GG 505 Polar, 6 098, Bryngeld Fiskeri AB (har främst använts av Båt GG 330 Carmona AB)
 6. GG 207 Torland, 5 837, Torland Fiske AB
 7. SM 53 Glomskär, 4 464, DE Fiske AB
 8. GG 778 Lövön, 3 624, Lövön AB
 9. GG 206 Ahlma, 3 100, Ahlma Fiskeri AB
 10. GE 49 Arcadia, 1 987, Rederi AB Engesberg
 11. SIN 602 Courage, 1 498, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
 12. SIN 50 Laguna, 1 480, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
 13. VK 190 Scanö, 1 118, VK 190 Fiskeri AB
 14. VK 242 Vestland, 1 090, VY 242 Vestland Fiske AB
 15. VY 33 Britton, 718, Enbloms Fiske AB
 16. GG 840 Svanen, 668, Svanen Fiskeri AB
 17. SG 40 Miraculix, 523, Gallerna AB
 18. VY 43 Viken, 519, fam. Olofsson
 19. GG 683 Rön, 432, Alfhild Fiskeri AB
 20. KR 59 Solana, 415, Michael Jonsson
 21. GG 39 Rossö, 275, Rossö Fiskeri AB
 22. GG 850 Odeskär, 61, Odeskär AB
 23. GG 158 Nimrod, 12, Nimrod 4 AB
Skarpsill

I Nordsjön, Skagerak och Östersjön fiskas skarpsill. Skarpsill från Östersjön landas främst för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja men också till konsumtion medan skarpsill från Skagerak kanske främst landas för konsumtion. Skarpsillen från Nordsjön går till fiskmjölsfabrikerna. Huvuddelen av skarpsillen fiskas i Östersjön.

Landningar av skarpsill 2021, båt, ton, ägare
 1. GG 505 Polar, 7 274, Bryngeld Fiskeri AB (har främst använts av Båt GG 330 Carmona AB)
 2. GG 64 Astrid Marie, 6 094, Astrid Pelagic AB
 3. GG 207 Torland, 4 998, Torland Fiske AB
 4. GG 204 Tor-ön, 4 679, Tor-ön Fiske AB
 5. GG 778 Lövön, 4 435, Lövön AB
 6. GG 206 Ahlma, 4 096, Ahlma Fiskeri AB
 7. GG 229 Clipperton, 3 636, B-C Pelagic AB
 8. GG 218 Västfjord, 3 220, Västfjord Fiskeri AB
 9. SIN 602 Courage, 1 120, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
 10. SIN 50 Laguna, 879, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
 11. VK 242 Vestland, 862, VY 242 Vestland Fiske AB
 12. VK 190 Scanö, 767, VK 190 Fiskeri AB
 13. VY 33 Britton, 724, Enbloms Fiske AB
 14. SM 53 Glomskär, 723, DE Fiske AB
 15. SG 40 Miraculix, 454, Gallerna AB
 16. VY 43 Viken, 420, fam. Olofsson
 17. KR 59 Solana, 129, Michael Jonsson
 18. GG 840 Svanen, 124, Svanen Fiskeri AB
 19. GG 683 Rön, 20, Alfhild Fiskeri AB
 20. GG 39 Rossö, 18, Rossö Fiskeri AB
 21. GG 158 Nimrod, 7, Nimrod 4 AB
Tobis

Tobisfisket i Nordsjön som sker på senvåren och försommaren landar hela sin fångst till fiskmjölsindustrin.

Landningar av tobis 2021, båt, ton, ägare
 1. GG 64 Astrid Marie, 3 336, Astrid Pelagic AB
 2. GG 203 Ginneton, 2 674, Fiskeri AB Ginneton
 3. GG 229 Clipperton, 2 648, B-C Pelagic AB
 4. GG 505 Polar, 1 593, Bryngeld Fiskeri AB (har främst använts av Båt GG 330 Carmona AB)
 5. GG 206 Ahlma, 1 354, Ahlma Fiskeri AB
 6. GG 218 Västfjord, 1 017, Västfjord Fiskeri AB
 7. GG 207 Torland, 988, Torland Fiske AB
 8. GG 204 Tor-ön, 729, Tor-ön Fiske AB
 9. GG 778 Lövön, 498, Lövön AB
Makrill

Makrill fiskas uteslutande till konsumtion. De stora båtarna fångar makrill i Nordsjön.

Landningar av makrill 2021, båt, ton, ägare
 1. GG 64 Astrid Marie, 1 014, Astrid Pelagic AB
 2. GG 505 Polar, 899, Bryngeld Fiskeri AB (har främst använts av Båt GG 330 Carmona AB)
 3. GG 203 Ginneton, 752, Fiskeri AB Ginneton
 4. GG 204 Tor-ön, 300, Tor-ön Fiske AB
 5. GG 207 Torland, 291, Torland Fiske AB
 6. GG 206 Ahlma, 199, Ahlma Fiskeri AB
 7. GG 229 Clipperton, 35, B-C Pelagic AB
Företagen

Astrid Fiske AB är det överlägset största företaget. Astrid Pelagic AB äger GG 64 Astrid men fiskeriverksamheten sker i Astrid Fiske AB.  Astrid Fiske AB bedriver även demersalt fiske med GG 292 Martina, GG 70 Marie (hyrs bl.a. ut till Göte Lundgren) och GG 77 Falken och det gör även Fiskeri AB Ginneton med GG 210 Vera C. Delägare och anställda i Båt GG 330 Carmona AB äger också GG 350 Liz AB som bedriver ett begränsat demersalt fiske. Rossö Fiskeri AB och Svanen Fiskeri AB bedriver både pelagiskt och demersalt fiske.

Axfish AB är minoritetsdelägare i GG 64 Astrid och ett systerbolag, Nimrod 4 AB äger en mindre pelagisk fiskebåt, GG 158 Nimrod. Nimrod 4 AB hade ingen omsättning under 2021.

Bristol Fiske AB och AB Clipperton äger B-C Pelagic AB och hyr ut arbetskraft till till B-C Pelagic AB som äger GG 229 Clipperton och bedriver fiskeriverksamheten. AB Clipperton äger också kvotbåten GG 1226 Clippfjord.

Bröderna Johnny och Peter Söderberg äger Fiskefartyget Courage af Skillinge AB medan Bröderberg AB ägs av de två bröderna tillsammans med ytterligare en bror, Mattias Söderberg. De äger SIN 602 Courage och SIN 50 Laguna.

8 delägare i Västfjord Fiskeri AB har egna personliga bemanningsföretag där de är anställda och som sen hyr ut dem till Västfjord Fiskeri AB som bedriver fiskeriverksamheten.

Tor-Ön Fiske AB, Torland Fiske AB och delägaren i Ahlma Fiskeri AB med namnet Ahlström tillhör olika grenar av samma släkt. Bryngeld Fiskeri AB hyr i huvudsak ut sin båt GG 505 Polar.

Omsättning i pelagiska företag 2021, företag, omsättning M SEK, ägare
 1. Astrid Fiske AB, 562 (2020), fam. Johansson
 2. Fiskeri AB Ginneton, 176 (2020), fam. Claesson
 3. Båt GG 330 Carmona AB, 110 (2020), fam. Gustafsson
 4. B-C Pelagic AB, 66, Bristol Fiske AB och AB Clipperton
 5. Tor-ön Fiske AB, 59, fam. Ahlström
 6. Torland Fiske AB, 55, fam. Ahlström
 7. Ahlma Fiskeri AB, 38 (2020), fam. Magnusson & Jonas Ahlström
 8. Västfjord Fiskeri AB, 36, fam. Gustavsson
 9. Lövön AB, 33 (2020), fam. Arvidsson
 10. Bryngeld Fiskeri AB, 26, fam. Bryngeld
 11. DE Fiske AB, 16, Daniel Andersson & Erik Gripse
 12. AB Clipperton, 14, fam. Backman
 13. Rossö Fiskeri AB, 10 (2020), fam. Lundgren & fam. Olausson
 14. Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 10, fam. Söderberg
 15. Bröderberg AB, 9, fam. Söderberg
 16. Svanen Fiskeri AB, 8 (2020), fam. Larsson
 17. VK 190 Fiskeri AB, 6 (2020), Jörgen Nilsson, Magnus Svensson & Alexzander Hjalmarsson
 18. Astrid Pelagic AB, 6 (2020), fam. Johansson
 19. Bristol Fiske AB, 6, fam. Jansson
 20. Axfish AB, 6 (2020), fam. Axelsson
 21. Alfhild Fiskeri AB, 5, fam. Kristensson
 22. Rederi AB Engesberg, 4 (2020), fam. Bergström
 23. Gallerna AB, 3, fam. Johansson (Sölvesborg)

Flera pelagiska fiskeriföretag har dotterbolag eller systerbolag i Danmark. Det gäller Astrid Fiske AB, Fiskeri AB Ginneton, B-C Pelagic AB, Ahlma Fiskeri AB och Tor-ön Fiske AB. Flera andra företag har bara fiskeriverksamhet i andra länder. De har då oftast ett bemanningsföretag, systerföretag eller ägarföretag i Sverige som hyr ut personalen.

Företag som enbart bedriver fiskeriverksamhet i annat land eller har en mycket begränsad fiskeriverksamhet i Sverige är inte medtaget i sammanställningen.

Källor: Allabolag.seMerinfo.se, Proff.se, Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!