Varför miljölobbyister har fel om subventioner till fisket

Miljörörelser och miljölobbyister hävdar regelbundet att svenskt fiske är subventionerat. Speciellt brukar de driva tesen att det storskaliga pelagiska fisket är subventionerat. De har fel. Det storskaliga pelagiska fisket är inte subventionerat på nåt sätt. Detta fiske betalar med till myndigheterna än vad de får från myndigheterna. Det är ett samhällsekonomiskt lönsamt fiske oavsett hur man räknar. Miljöorganisationerna har fel.

Om vi dessutom räknar in yrkesfiskets bidrag till samhället i form av fiskhandel, turism och restauranger med mera är i stort sett inget fiske subventionerat. Trålfisket av kräfta, räka, fisk och siklöja är inte subventionerat. Miljöorganisationerna har fel.

Troligen är det så att bara det småskaliga kustnära fisket med passiva redskap (med undantag av kräftfisket med burar) får mer pengar från samhället än vad det betalar. Detta måste vara okej. Det småskaliga kustnära fisket, både trålfisket och fisket med passiva redskap, bidrar också med andra värden till samhället. Sociala och kulturella värden. Det finns anledning att subventionera detta fiske.

Läs mer:
Läs också andras beräkningar och utredningar:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!