Niclas Törnell är inte ärlig om uppgradering i räkfisket

Nyligen skrev jag om räkfisket och det fusk som avslöjats i fiskerikontrollerna. Det sker uppgradering av fångsten. Huvudanledningen till att det sker är att det finns för många räktrålare. Niclas Törnell från Havs- och vattenmyndigheten har uttalats sig om saken i Bohusläningen. Han är därvidlag inte helt ärlig.

I Sverige finns det 40 aktiva räktrålare som har en hälften så stor kvot att fiska på jämfört med Danmark. I Danmark finns 8 räktrålare. Även om det är så att svenska räktrålare i många fall också ägnar sig åt fiskfiske är det ändå alldeles för många trålare. Det gör att uppgradering kan bli nödvändigt för att fisket ekonomiskt ska löna sig. Uppgradering innebär att små räkor kastas ut för att det ska kunna gå att fiska mer stora räkor.

Kontrollerna

I kontrollerna av räkfisket har det konstaterats att det landas en mindre andel småräkor (kallas råräkor då de inte kokas ombord om de landas) än vad kontrollerna visar att det borde landas. Detta kommenterar Niklas Törnell från Havs- och vattenmyndigheten på följande sätt i Bohusläningen:

”Resultatet visar att utkast av mindre värdefull råräka är ett problem i svenska räkfiske”, skriver HaV

Rapportering i loggboken stämmer inte med varken sjökontrollen eller landningskontrollen, konstaterar myndigheten.

HaV:s chef för fiskerikontrollen, Niclas Törnell, förtydligar att det här naturligtvis inte gäller alla yrkesfiskare.

– Detta säger jag för att det inte alls handlar om att smutskasta en hel yrkeskår. Det är på totalen det skiljer sig mellan vad som landas och vad man rapporterar. Det finns många fiskare som sköter sig och det har vi också noterat, säger Niclas Törnell.

Niclas Törnell är inte helt ärlig. I flera fall har det konstaterats att enskilda båtar landat mycket mindre råräka än vad som konstaterats vid kontrollen ute till havs. Det betyder att de kastat små räkor överbord mellan kontrollen ute till havs och landningskontrollen. De båtarna borde polisanmälas och lagföras då de begått ett brott. Varför Havs- och vattenmyndigheten inte gjort det övergår mitt förstånd.

Smutskastning

Vad värre är att det bidrar till att alla räkfiskare utmålas som fuskare. När de inte blir bötfällda och avslöjade bibringas allmänheten uppfattningen att alla räkfiskare fuskar. Havs- och vattenmyndighetens agerande fungerar därför precis så som Peter Ronelöv Olsson säger:

Peter Olsson Ronelöv är ordföranden för Sverige fiskares producentorganisation. SFPO. Han efterfrågar ett tydligare regelverk från myndigheten.

– Om de hittar olagligheter ska de så klart lagföra de som har gjort fel. Det måste vara HaV:s jobb. Men först måste de skapa ett regelverk som är möjligt att följa för fiskare. Det borde vara viktigare än att smutskasta en hel yrkeskår.

Nicklas Törnelll hävdar i Bohusläningen att lagföring och polisanmälan inte skett då de själva först gör en juridisk bedömning. Ärligt sagt kan det inte vara deras ansvar. De ska låta brottsutredande myndigheter sköta sånt. Hans uttalande verkar bara vara byråkratiskt svammel och undanflykter vars syfte jag ärligt sagt inte begriper.

Finns lösningar

Vad värre är att politikerna i Sverige inte kommer till skott med att besluta om överförbara fiskerättigheter (TFC) i det demersala fisket inklusive räkfisket. Det skulle nämligen lösa problemen med olagliga utkast, uppgradering och för många räktrålare. Havs- och vattenmyndigheten har lagt ett sådant förslag men politikerna bara återremitterar och vill inte ta i det. Det finns alltså en lösning men det finns ingen politisk vilja att vidta de åtgärder som måste genomföras.

Läs mer:

PS. Jag var långt före Bohusläningen när det gäller att uppmärksamma detta. Sveriges Radio har helt fel när de påstår att Bohusläningen var först.

 

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!