ICES vill tillåta fiske av pigghaj

Pigghaj har blivit så vanligt att fiskeförbudet mot pigghaj ställer till en massa problem vid annat fiske. Idag får pigghaj överhuvudtaget inte landas och den pigghaj som ändå fångas måste omedelbart kastas ut. Sen cirka 15 år tillbaks har det riktade fisket av pigghaj inom EU varit obefintligt. I Norge och i Storbritannien efter att de lämnat EU har fiske av pigghaj och landningar av pigghaj varit tillåtet. i Danmark har det också förekommit en del landningar så antagligen finns det nåt undantag från landningsförbudet där.

Biomassan för pigghaj har stigit så att den är klart över vad som anses långsiktigt hållbart. Genom att det längre finns nån risk för att pigghajen ska utrotas föreslår ICES (Internationella Havsforskningsrådet) därför att fiskeförbudet ska upphöra. Deras rekommendation är att det kan fiskas 17 353 ton år 2023 och 17 855 ton år 2024. Frågan är hur länge det dröjer innan politikerna får tummen ur och följer ICES rådgivning.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!