Fiskeforum 2022 – första dagen

Första dagen av Fiskeforum 2022 visade sig vara bättre än förväntat. Det var mindre gnäll över stora industritrålare än förväntat. Mer vetenskap och neutralitet. De tre föredragen om olika aspekter av hållbart fiske var väldigt intressanta.

Hållbarhet

Kerstin Johannesson hade dock inte riktigt hade klart för sig om hur fiskeriförvaltningssystemet fungerar. Öresund har ingen egen förvaltning. Dessutom hoppade hon över det faktum att torsken försvunnit i Bohusläns fjordar trots att där aldrig nånsin trålas. Alla som lyssnade blev övertygade om att trålfisket är orsaken till torksen försvinnande i Bohuslän men det är helt enkelt inte sant. Ingen har orsaken riktigt klart för sig.

Sverker Carlsson Jagers från Göteborgs universitet pratade om social hållbarhet. Det var intressant men kanske lite väl teoretiskt för min smak. Men helt klart så är social hållbarhet mer än det vi normalt förknippar med termen.

Staffan Waldos föredrag visade tydligt att det behövs välfungerande förvaltningssystem för att ett fiske sak kunna vara ekonomiskt hållbart. Det pelagiska fisket har ett sådant system, det demersala fisket på Västkusten har delvis ett fungerande system men det kan göras bättre och siklöjefisket i Bottenviken har ett fungerande förvaltningssystemet. Det är också ekonomiskt hållbara fisken.

Torsken och sillen

Vad det gäller torsken var det efter Joakim Hjelms föredrag uppenbart att den viktigaste orsaken till kollapsen för torskbeståndet i Östersjön förmodligen är klimatförändringarna. Det betyder att vi inte längre kan rädda torsken i Östersjön. Eller för den delen inte heller i Kattegatt. Torsken i Östersjön och Kattegatt inklusive Öresund är dömd till undergång. För torskbeståndet i Öresund har nämligen också kraschat och där finns som bekant inget trålfiske att skylla på.

Ulf Bergström hade en mycket intressant fördrag om sillen i Östersjön. Det är uppenbart att förvaltningen av sill måste ändras. Men det kommer att ta tid. Det kommer heller aldrig att gå att förvalta varje litet bestånd var för sig så det behövs nåt annat. Kanske kan periodvisa fiskeförbud och lite fler förvaltningsenheter vara lösningar. Dessutom bör nog sillkvoten läggas lägre än vad som görs idag. Det är alltså både forskarnas vetenskapliga råd och politikernas beslut som måst ändras. Han undvek också onödiga utfall mot industrifisket och höll sig neutral.

Även Stefan Palm fördrag om laxen var intressant fats det är tråkigt att bara höra om Östersjöns lax när det faktiskt finns fler laxförande vattendrag på Västkusten. Kanske inte med lika stor laxar men ändå.

Myndigheter och organisationer

Det som Mats Svensson och Inger Dahlgren från Havs- och vattenmyndigheten samt Olof Johansson från Jordbruksverket var inga nyheter för mig och därför inte så kul att kommentera. Företrädare för yrkesfisket, sportfisket, fisketurismen och husbehovsfisket som talade var intressanta. Även om husbehovsfiskaren inte dölja sin negativa inställning till sportfisket och fisketurismmannen inte kunde dölja sin okunskap om pelagiskt fiske och industrifiske. Sportfiskarna var för ovanlighetens skull nedtonade och neutrala.

Som helhet var konferensen klart bättre än väntat. Lite oväntat för mig var att kungen deltog i hela konferensen samt gick omkring och pratade med folk i pauserna. Jag trodde att han bara skulle komma dit och inviga den och sen sticka. Det är uppenbart att han har ett visst intresse för dessa frågor.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!