Grönlands största fiskeriföretag 2022

Det finns ett företag som är större än alla andra fiskeriföretag på Grönland, Royal Greenland A/S som ägs av den grönländska regeringen. Bolaget gör bokslut på internationellt sätt och redovisar omsättning vilket gör att det inte går att jämföra med andra grönländska företag. Omsättningen år 2021 var 5 638 miljoner DKK. Företaget skulle varit Norges tredje största företag om det hade varit norskt. Bolaget är kontrollerande ägare av Ice Trawl Greenland A/S, Pelagic Greenland A/S och delägare i flera andra fiskeriföretag. Även Pelagic Greenland A/S bokför på internationellt sätt.

Näst störst bland fiskeriföretagen på Grönland är Polar Seafood Greenland A/S. Polar Seafood är kontrollerande ägare i Polar Pelagic A/S, Sigguk A/S och Imartuneq Trawl A/S samt delägare i en mängd andra fiskeriföretag. Familjen Christensen äger Sikuaq Trawl A/S och Niisa Trawl ApS samt hälften av Qaleralik A/S vilket sammantaget gör familjens fiskeriintressen till de tredje största fiskerikoncernen på Grönland.

14 företag har huvudkontor i Nuuk, 5 i Sisimiut och 2 i Ilulissat. Majoriteten av företagen är demersala fiskeriföretag och räkfiske har stor betydelse. De fyra pelagiska fiskeriföretagen delägs av isländska fiskeriföretag. Endast tio företag saknar ägande eller delägande från Polar Seafood Greenland A/S och Royal Greenland A/S.

Bruttoförtjänst i grönländska fiskeriföretag 2021, namn, miljoner DKK, ort, ägare
 1. Royal Greenland A/S, 2 300 (2018), Nuuk, Grönländska självstyret
 2. Polar Seafood Greenland A/S, 630,3, Nuuk, Jens Kristian Friis-Salling och Miki Jonas Brøns
 3. Arctic Prime Fisheries ApS, 239,8, Qaqortoq, Hentzar Petersen, 66,88%, Útgerðarfélag Reykjavíkur hf 33,12%
 4. Sikuaq Trawl A/S, 155,9, Nuuk, fam. Christensen
 5. Niisa Trawl ApS, 138,7, Nuuk, fam. Christensen
 6. Qaleralik A/S, 100,1, Nuuk, Ice Trawl Greenland A/S 50%, fam. Christensen 50%
 7. Ice Trawl Greenland A/S, 85,2, Sisimiut, Royal Greenland A/S 50%
 8. Polar Pelagic A/S, 84,3% (2020), Nuuk, Polar Seafood Greenland A/S 67%, Sildarvinnslan hf 33%
 9. Sigguk A/S, 82,8, Nuuk, Polar Seafood Greenland A/S 50%
 10. Qajaq Trawl A/S, 80,8, Nuuk, Søren Brandt 50%, Polar Seafood Greenland A/S 50%
 11. Angunnguaq A/S, 38,9, Sisimiut, Hanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen 50%, Royal Greenland A/S 49,4%
 12. Imartuneq Trawl A/S, 35,3, Nuuk, Polar Seafood Greenland A/S 50%
 13. Pelagic Greenland A/S, 32,2, Nuuk, Royal Greenland A/S 67,7%, Ísfélag Vestmannaeyjar hf 33,3%
 14. Isortaq Trawl ApS, 28,2, Ilulissat, fam. Sandgreen
 15. Savik ApS, 18,0, Qasigiannguit, fam. Magnussen 55,94%, Royal Greenland A/S 35%
 16. Uiloq Trawl ApS, 16,9, Nuuk, Miki Jonas Brøns 50%, Polar Seafood Greenland A/S 50%
 17. Brdr. Siegstad ApS, 10,1, Nuuk, fam Siegstad 60%, Polar Seafood Greenland A/S 40%
 18. Frans Peter ApS, 9,9, Sisimiut, fam. Lennert 30%, Vittus Elias John Lyberth 26,4%, Royal Greenland A/S 43,6%
 19. Lennert og Sønner ApS, 7,6, Sisimiut, fam. Lennert 60%, Royal Greenland A/S 40%
 20. Nukki Trawl A/S, 7,6, Sisimiut, Karl Peter Olsen
 21. Ikka ApS, 7,0, Nuussuaq, Jens Peter Frederik Marthin Larsen
 22. Nerpilik ApS, 6,1, Nuuk, Ernst Mikael Lund
 23. Killiat ApS, 6,0, Kangaatsiaq, Jonas Albrecht Filemonsen 42,7%
 24. Avannaa Fisheries ApS, 5,5, Nuuk, Sermersooq Seafood ApS (Per Mikkelsen, Jens Peder Kleist, Bo Volfred Christensen och Kristina Stensgaard Eriksen)
 25. Sermeq ApS, 5,3, Ilulissat, fam Mathiassen och fam. Olsvig

Källor: Proff.dk, CVR

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!