Indisk makrill, kortmakrill och ömakrill

Indisk makrill (Rastrelliger kanagurta), kort makrill (Rastrelliger brachysoma) och ömakrill (Rastrelliger faughni) är tre närbesläktade arter i Sydostasien och Sydasien. Fångster av dem särredovisas i allmänhet inte men FAO har uppskattningar av hur mycket som fiskas av indisk makrill och kortmakrill. För ömakrill finns ingen motsvarande uppskattning. Däremot så redovisar IUCN (med hjälp av uppgifter från FAO) att den totala fångsten av Rastrelliger-makrillar var cirka 800 000 ton per år kring år 2009. 700 000 ton kunde då hänföras till indisk makrill och kort makrill.

Indisk makrill

Indisk makrill finns längs kusterna runt Indiska Oceanen och i västra Stilla Havet. Från Mocambique och Madagaskar i söder och kring Seychellerna, längs den afrikanska kusten upp till Röda Havet och Adenviken, vidare längs Arabiska halvön, i Persiska viken och Omanviken.

Vidare längs Pakistans, Indiens och Bangladesh kuster, runt Sri Lanka, Andamanerna och Nikobarerna, Malackasundet, Simaviken, Sydkinesiska sjön, längs Vietnams och Kinas, runt Taiwan och runt de södra delarna av Japan samt Rykukyuöarna. Dessutom i Javasjön, Indonesien, Filippinerna, längs kusten i norra Australien, i Timorsjön och Arafurasjön samt runt Papua Nya Guinea.

Lever pelagiskt på grunt näringsrikt kustnära vatten där de äter plankton och även fisklarver. Blir normalt kring 25 cem lång men kan bli upp till 35 cm. Norr om ekvatorn leker de mellan mars och september och söder om leker de mellan september och mars.

Indisk makrill. BiId: FAO

Fiskas i hela sitt utbredningsområde. i de östra delarna tillsammans med kort makrill och ömakrill. Redovisas sällan som egen art i fångsstatistiken men enligt FAO landas det cirka 500 000 ton indisk makrill per år. De viktigaste fiskenationerna är Indien och Filippinerna. Fiskas för konsumtion med snörpvad, fasta bottengarn eller fällor, snörpvad, garn, håv och bottentrål. Säljs färsk, frusen, konserverad, torkad, saltad och rökt.

Kort makrill

Kort makrill finns i Sydostasien från Andamansjön och runt Andamanerna och Nikobarerna längs Myanmars, Thailands och Malaysias kuster, i Malackasundet, Siamviken, Sydkinesiska sjön, Javasjön, runt Indonesein och Filippinerna, runt Papua Nya Guinea, Bismarckarkipelagen, Solomonöarna och Fijiöarna.

Vanligtvis kring 20 cm lång men kan bli upp till ungefär 35 cm. Pelagiskt levande fisk som dock håller till på grund vatten och gärna i flodestuarier. Lever på plankton, Leker mellan mars och september.

Kort makrill. Bild: FAO

Fiskas i ett omfattande fiske som dessutom ökat mycket kraftigt sen 1950-talet. Fångsterna redovisas sällan separat utan i allmänhet tillsammans med andra Rastrelligerarter.  FAO uppskattar de årliga fångsterna till cirka 350 000 ton för närvarande. Fångas med snörpvad, fasta bottengarn eller fällor, garn, landvadar och andra typer av vadar. Filippinerna och Indonesien är viktiga fiskenationer.

Fångster av kort makrill 1950-2010. Bild: Epipelagic Licens: CC BY-SA 3.0

Ömakrill

Ömakrill lever längs Indiens, Bangladesh och Mynamars kuster vid Bengaliska viken och Andamansjön. Vidare längs Thailands och Malaysias kuster i Malackasundet, Sydkinesiska sjön upp till Taiwan, Siamviken, runt Indonesien och Filippinerna samt kring Papua Nya Guinea och Bismarckarkipelagen.

Stimfiske som lever pelagiskt och livnär sig på zooplankton. Blir omring 20 cm lång. Fiskas tillsammas med de två andra Rastrelligerarterna men den redovisas aldrig separat. FAO har heller ingen uppskattning av hur mycket som fiskas per år men en uppskattning från FAO-uppgifter som IUCN redovisar ger vid handen att det kan handla om 100 000 ton. Viktigaste fiskenationen är förmodligen Filippinerna.

Ömakrill

Läs mer:

Ett svar på “Indisk makrill, kortmakrill och ömakrill”

Kommentarer är stängda.