Idiotiska förslag om att bojkotta industrilandningar

Ibland väcks det urbota korkade förslag som kanske låter väldigt bra för den som föreslår det. Ett sådant förslag är att bojkotta landningar från industritrålare i Simrishamn. Det är korkat för att i princip alla landningar för användning av fisk för fiskmjöls- och fiskoljetillverkning i Simrishamn görs av små trålare med hemmahamn i Östersjön. De stora trålarna kan inte komma in i hamnen i Simrishamn. De landar normalt industrifisk från Östersjön direkt till fiskmjölsfabriken i Skagen eller till fodermottagningen i Grenå.

Bojkott mot industrilandningar i Simrishamn skulle leda till att småskaliga lokalt förankrade trålare i Östersjön skulle slås ut då de inte längre skulle ha nånstans att land sin fångst. Det är helt enkelt ett förslag som skulle gynna de stora trålarna som kan gå till Danmark för att lossa sin fisk. För de små trålarna skulle det bli för dyrt.

Norrsundet

Lika dumt är förslaget om att bojkotta industrilandningar i Norrsundet som en man vid namn Stig Edvinsson lagt fram. Det skulle innebär att de mindre trålare som idag landar industrifisk i Norrsundet inte skulle ha nånstans att landa sin fisk för fiskmjölsfabriken i Finland är liten och kan inte ta emot allt. En sådan bojkott skulle ensidigt gynna större trålare som kan gå till Danmark med sin fångst av fisk. Det är ytterst sällan de riktigt stora trålarna landar nån fisk i Norrsundet.

Norrsundet är inte heller nåt fiskeläge och har aldrig heller varit det (notoriskat okunnige Jan Ohlsson på Fisheco tror dock att det är ett fiskeläge). Det är industrihamn som byggdes för skogsindustrin som en gång i tiden fanns i Norrsundet. Efter att bruket lagts ner har hamnen förvandlats till en vanlig godshamn som också kan hantera landningar av fisk. I närheten av Norrsundet finns dock ett riktigt fiskeläge som heter Saltharsfjärden. Där kan trålarna inte komma in.

Korkade förslag

Förslagen om en bojkott av industrilandningar är oerhört korkade. De missgynnar det småskaliga lokalt baserade fisket och gynnar det storskaliga fisket. Det är sannolikt inte förslagsställarnas intentioner men de begriper uppenbarligen inte vad de föreslår. Inte heller har de nån kunskap om verkligheten.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!