Danska landningar av tobis 2022

Tobis är den viktigaste industrifisken i det danska fisket trots att den bara fiskas under en kortare perioden på senvåren och försommaren. Fisket varierar mycket mellan olika år då beståndet av den mycket kortlivade fisken varierar kraftigt mellan åren. Det storskaliga fisket av tobis sker enbart i Nordsjön som är indelat i flera områden för att det inte ska fiskas för mycket tobis på ett och samma ställe.

De flesta båtar som fiskar tobis är båtar som främst ägnar sig åt industrifiske. Dessutom är det några större pelagiska trålar och några båtar som också ägnar sig åt fiskfiske. Skagen, Thyborøn och Hirtshals är de dominerande hemmahamnarna.

HG 462 West Ocean. Bild: Kent Bandholm/Bandhom Skibsbilleder

Landningar av tobis 2022 område 1, båt, mängd i ton, ägare
 1. HG 462 West Ocean, 845, AB Ocean ApS (fam. Magnusen och fam. Tindskard)
 2. HG 333 Isafold, 589, Rederiet Isafold A/S (Lise Bjørn Jørgensen & Karsten Mølgaard)
 3. S 205 Ceton, 489, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson)
 4. S 149 Birthe, 489, Gitte Henning Konsum A/S (Henning Kjeldsen)
 5. L 520 Emmie Noah, 489, Danny Broe Langer 33%, Niki Andersen 34% och Michael Ruby 33%
 6. L 106 Monsun, 456, Christer og Lennart Fiskeri A/S (Christer och Lennart Jansson)

Gamla HG 333 Isafold

Landningar av tobis 2022 område 2, båt, mängd i ton, ägare
 1. HG 333 Isafold, 5 201, Rederiet Isafold A/S (Lise Bjørn Jørgensen & Karsten Mølgaard)
 2. S 205 Ceton, 4 971, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson)
 3. L 106 Monsun, 4 223, Christer og Lennart Fiskeri A/S (Christer och Lennart Jansson)
 4. HG 62 Beinur, 3 548, Beinur A/S (fam. Tindskard)
 5. HG 462 West Ocean, 3 296, AB Ocean ApS (fam. Magnusen och fam. Tindskard)
 6. HM 379 Lingbank, 2 779, Lingbank A/S (fam. Rasmussen)
 7. S 204 Tor-ön, 2 778, Tor-ön Fiske AB (fam. Ahlström)
 8. E 349 Cattleya, 2 718, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
 9. S 438 Bristol, 2 642, B-C Pelagic Danmark ApS (B-C Pelagic AB, fam. Jansson och fam. Backman)
 10. S 149 Birthe, 2 046, Gitte Henning Konsum A/S (Henning Kjeldsen)
 11. L 349 Birgitte, 1 944, August A/S (Kim Folmer Pedersen)
 12. S 464 Stella Nova, 1 691, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (fam. Bryngelsson)
 13. HG 265 Asbjørn, 1 520, Asbjørn A/S (fam. Magnusen)
 14. AS 202 Neptun, 1 387, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)
 15. HG 281 Elin, 1 363, S 282 Elin ApS (Elin Virgarsdottir Tindskard)
 16. L 520 Emmie Noah, 1 360, Danny Broe Langer 33%, Niki Andersen 34% och Michael Ruby 33%
 17. S 549 Stefanie, 1 046, HG 352 Polaris ApS (Henning Kjeldsen 60% och Kim Folmer Pedersen 40%)
 18. HM 127 Karen Nielsen, 1 014, Gitte Henning Industri A/S (Henning Kjeldsen)
 19. FN 267 Emilie, 732, Skagen Fiskeri A/S (fam. Johansson)
 20. L 421 Cadiz, 730, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (fam, Berndtsson och fam. Börjesson)
 21. RI 457 Kirsten Fjord, 672, RI 457 Kirsten Fjord ApS, fam. Fjord Lodberg
 22. RI 428 Nordkysten, 418, Jens Frich 60% och Christoffer Iversen 40%

L 421 Cadiz

Landningar av tobis 2022 område 3, båt, mängd i ton, ägare
 1. L 421 Cadiz, 580, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (fam, Berndtsson och fam. Börjesson)
 2. HM 379 Lingbank, 434, Lingbank A/S (fam. Rasmussen)
 3. S 205 Ceton, 419, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson)

S 205 Ceton

Landningar av tobis 2022 område 4, båt, mängd i ton, ägare
 1. S 205 Ceton, 952, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson)
 2. HG 333 Isafold, 620, Rederiet Isafold A/S (Lise Bjørn Jørgensen & Karsten Mølgaard)
 3. L 349 Birgitte, 496, August A/S (Kim Folmer Pedersen)
 4. L 421 Cadiz, 439, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (fam, Berndtsson och fam. Börjesson)
Totala landningar av tobis 2022, båt, mängd i ton, ägare
 1. S 205 Ceton, 6 831, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson)
 2. HG 333 Isafold, 6 410, Rederiet Isafold A/S (Lise Bjørn Jørgensen & Karsten Mølgaard)
 3. L 106 Monsun, 4 679, Christer og Lennart Fiskeri A/S (Christer och Lennart Jansson)
 4. HG 462 West Ocean, 4 524, AB Ocean ApS (fam. Magnusen och fam. Tindskard)
 5. HG 62 Beinur, 3 548, Beinur A/S (fam. Tindskard)
 6. HM 379 Lingbank, 2 779, Lingbank A/S (fam. Rasmussen)
 7. S 204 Tor-ön, 2 778, Tor-ön Fiske AB (fam. Ahlström)
 8. E 349 Cattleya, 2 718, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
 9. S 438 Bristol, 2 642, B-C Pelagic Danmark ApS (B-C Pelagic AB, fam. Jansson och fam. Backman)
 10. S 149 Birthe, 2 535, Gitte Henning Konsum A/S (Henning Kjeldsen)
 11. L 349 Birgitte, 2 440, August A/S (Kim Folmer Pedersen)
 12. S 464 Stella Nova, 2 159, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (fam. Bryngelsson)
 13. L 520 Emmie Noah, 2 017, Danny Broe Langer 33%, Niki Andersen 34% och Michael Ruby 33%
 14. L 421 Cadiz, 1 841, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (fam, Berndtsson och fam. Börjesson)
 15. AS 202 Neptun, 1 769, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)
 16. HG 281 Elin, 1 741, S 282 Elin ApS (Elin Virgarsdottir Tindskard
 17. HG 265 Asbjørn, 1 520, Asbjørn A/S (fam. Magnusen)
 18. S 549 Stefanie, 1 278, HG 352 Polaris ApS (Henning Kjeldsen 60% och Kim Folmer Pedersen 40%)
 19. HM 127 Karen Nielsen, 1 152, Gitte Henning Industri A/S (Henning Kjeldsen)
 20. RI 457 Kirsten Fjord, 801, RI 457 Kirsten Fjord ApS, fam. Fjord Lodberg
 21. FN 267 Emilie, 732, Skagen Fiskeri A/S (fam. Johansson)
 22. RI 428 Nordkysten, 418, Jens Frich 60% och Christoffer Iversen 40%
Företag

När det gäller företagen så är Henning Kjeldsen näst störst av alla tobisfiskare om vi också räknar Kim Folmer Pedersens företag. Störst är familjen Tindskard med 7 551 ton om vi också räknar med hälften av det som landades av AB Ocean ApS. Precis som i övrigt industrifiske spelar svenskägda fiskeriföretag en stor roll i tobisfisket

Totala landningar av tobis 2022, företag, mängd i ton, ägare
 1. Henning Kjeldsen och Kim Folmer Pedersen, 7 405
 2. Fiskeri AB Ginneton, 6 831
 3. Rederiet Isafold A/S, 6 410
 4. Familjen Tindskard, 5 289 (Beinur A/S och S 281 Elin ApS)
 5. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 4 679
 6. AB Ocean ApS, 4 524
 7. Lingbank A/S, 2 779
 8. Tor-ön Fiske AB, 2 778
 9. Cattleya A/S, 2 718
 10. B-C Pelagic Danmark ApS, 2 642
 11. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 2 152
 12. P/R L 520 Emma Noah, 2 017
 13. Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, 1 841
 14. Odeskar Fiskeri A/S, 1 769
 15. Asbjørn A/S, 1 520
Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!