Danska missförstånd om svenskt kräftfiske

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har publicerat en artikel om svenskt kräftfiske. Artikeln bygger dock delvis på okunskap och missförstånd eller visar i alla fall prov på det. Burfiske av kräftor står bara för en mindre del av svenskt kräftfiske och dessutom är den minskande. Kanske omkring 20 procent.

Ofta bedrivs burfisket av yrkesfiskare som är deltidsfiskare. De har ofta nåt annat jobb eller så är de pensionärer. Det kan vara ett helt annat jobb som bussförare eller färjeskeppare men det kan också vara som yrkesfiskare på en trålare. En del har både en trålare och en burfiskebåt. Andra bedriver också garnfiske eller krokfiske efter fiske i kombination med burfisket av kräfta.

Burfiske

Dessutom går burfiske bara att bedriva där ingen trålning förekommer och främst i skyddade lägen inne i fjordar och bland skärgårdsöar. Det är också svårt att bedriva kräftfiske med bur när det blåser kraftigt eller på annat sätt är dåligt väder. Det finns alltså svårigheter med att få burfiske lönsamt och det är svårt för många att försörja sig helt på sådant fiske. Dessutom är arbetsmiljön och arbetsförhållandena mycket sämre än ombord på en trålare.

Men det finns också fördelar vilka nämns i artikeln av DN. Arbetet sker på dagen medan kräfttrålningen sker i gryning och skymning. På sommarhalvåret innebär det nattarbete. Burfiskebåtar innebår mindre bränsleförbrukning så det är klimat- och miljövänligare. Att skaffa en burfiskebåtar är också billigare än att skaffa en trålare så det är också ett sätt för unga att kunna börja med fiske. Dessutom har burfiskade kräftor en bättre kvalitet. Det är därför restauranger gärna köper kräftor från burfiskare. Även danska restauranger. Trots det minskar burfisket i omfattning. Detta på grund av lönsamhetsproblem och dålig arbetsmiljö.

Fiskerforum som kommenterar artikeln från DN har förstått dessa problem med burfisket men de har ändå inte begripit mycket om det svenska kräftfisket. Det finns lönsamma burfiskeföretag som innebär att ägarna kan leva på inkomsterna från detta fiske. Detta tycks Fiskerforum inte ha förstått.

Att burfiske inte är ett alternativ för det danska fisket har det också begripit i motsats till Danmarks Naturfredningsforening som inte verka förstå nånting. I Danmark finns ingen skärgård och inga fjordar där burfiske av kräfta kan bedrivas. Burfiske är helt enkelt inte möjligt i nån större skala i Danmark.

Ristförsedd trål

80% av det svenska kräftfisket sker alltså med bottentrål. Detta tycks varken Danmarks Naturfredningsforening eller Fiskerforum förstått. Kanske hälften av det fisket sker med ristförsedd trål. Ett redskap som minimerar bifångsterna men inte används i Danmark överhuvudtaget. I de trålar som danska kräfttrålare använder är mellan 70-80% av fångsten bifångst. Detta är den stora skillnaden mellan det danska och svenska kräftfisket. Varken Fiskerforum eller Danmarks Naturfrednings-forening har förstått detta.

Den förbättring som kan göras i Danmark är att kräfttrålarna borde använda ristförsedd trål i större utsträckning. Burfiske är inget alternativ.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!