Svenska landningar av kräftor 2023

Svenska landningar av kräftor 2023. Det fiske som är det största i Sverige vad det gäller antalet aktiva fiskebåtar är kräftfisket i havet. 218 båtar landade kräfta under 2023 varav 79 stycken landade mer än 5 ton. Kräftfiske bedrivs med bottentrål som kan vara ristförsedd eller utan rist och med bur. Vid fiske med trål utan rist blir det stora bifångster. Läs mer…

Svenska landningar av räkor 2023

Svenska landningar av räkor 2023. Många av de större svenska räktrålarna landar numera mer fisk än räka. De bedriver idag ibland även riktat fiske efter andra arter än räka. En del fiskar även kräfta. De flesta större räkfiskeföretag har idag Läs mer…

Vindkraftsparken Galene kan ges Natura 2000-tillstånd

Vindkraftsparken Galene kan ges Natura 2000-tillstånd. Det är vad Mark- och miljödomstolen kommit fram till. Bolaget Galatea-Galene Vindpark AB ansökte om ett s.k. Natura 2000-tillstånd för att anlägga en havsbaserad vindkraftpark i Kattegatt utanför Hallandskusten. Läs mer…

Danska landningar av räkor 2023

Danska landningar av räkor 2023. Nordhavsräkor fiskas i stora delar av Nordatlanten. Danskt räkfiske bedrivs dels i Nordatlanten och dels i Skagerak. I Nordatlanten fiskar R 38 Ocean Tiger som ägs av Kristian Barslund Jensen till 70% och av franska Comapeche SA. Läs mer…

Danska landningar av jomfruhummer 2023

Jomfruhummer är danska för kräfta. Havskräfta. Precis som i Sverige är kräftfisket ett viktigt fiske i Danmark. Huvuddelen av fisket sker i Skagerak och Kattegatt. De viktigaste hemmahamnarna är Strandby, Skagen och Læsø, men kräfttrålare hör hemma i mängder med olika hamnar runt Kattegatt och Skageraks kuster, kring Bälthavet samt på Bornholm. Kräfta fiskas med bottentrål. Läs mer…

Fiskvandring mellan Mälaren och havet har alltid varit möjligt

I samband med nya Slussen i Stockholm har det också anlagt en fiskväg. Det har fått Jan Ohlsson på Fisheco att utropa att det är första gången på flera hundra år som fisk kunnat simma mellan Mälaren och havet. Det är superfel. Läs mer…

Industrifiske är inget hot mot laxen

Erik Hansson på Natursidan har skrivit en artikel om problemen för laxen. I den påstår han att industrifisket är hotet mot laxbestånden. Det är bara dumheter. Faktiskt ren lögn. Idag utgör inte det kommersiella fisket av lax nåt hot mot laxen. Industrifiske är inget hot mot laxen. Läs mer…

Få ljusglimtar när havsmiljön bedöms enligt HaV

Tillståndet för de svenska haven är fortsatt kritiskt. Nyttjandet är inte hållbart, övergödning och farliga ämnen ger fortsatta stora problem. Detta enligt en bedömning av svensk havsmiljö som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har gjort. Några få ljusglimtar när havsmiljön bedöms finns dock enligt dem. Läs mer…

ICES kvotråd för Västerhavet inför 2025

ICES kvotråd för Västerhavet. Internationella havsforskningsrådet (ICES) har presenterat sina vetenskapliga råd för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet inför kvotförhandlingarna 2025. Läs mer…

Sossar upprepar samma gamla felaktigheter om sill

Sossar upprepar samma gamla felaktigheter. Dagen innan midsommar lät Aftonbladel publicera en debattartikel om sill som var skriven av de ledande sossarna Tobias Baudin och Anna-Caren Sätherberg. Det är en artikel där dessa två sossehöjdare upprepar samma felaktigheter och lögner som en massa andra politiker, journalister, aktivister, lobbyister och enstaka forskare ständigt för fram. Läs mer…

Huvuddelen av den svensktrålade konsumtionsfisken äts upp

Huvuddelen av den trålade fisken i Sverige är pelagisk fisk. Det är skarpsill (brisling), sill, tobis, kolmule (blåvitling), sperling (vitlinglyra), trynfisk, makrill och hästmakrill. Två arter fiskas främst för konsumtion. Sill och makrill. För de övriga arterna finns ingen konsumtionsmarknad. Läs mer…

Överfiske i Nordatlanten

De så kallade kustländerna verkar fortfarande inte kunna nå en överenskommelse om fördelningen av makrill, kolmule (blåvitling) och NVG-sill (atlantoskandisk sill), ens efter flera förhandlingsrundor, rapporterar det färöiska mediet KvF. Kustländerna i detta fall är Färöarna, Grönland, Island, Storbritannien, Norge, Ryssland och EU. Resultatet är överfiske i Nordatlanten. Läs mer…

Felaktigheter och dumheter om fiske i tidningen ETC

Felaktigheter och dumheter om fiske. Vänsterfolk uttalar sig regelbundet om fiske. En gemensam nämnare för nästan alla från vänstern som uttalar sig om fiske är att de alltid har fel. Vilket sannolikt i de flesta fall beror på bristande kunskap. Nu påstår Annie Croona i ETC att 90% av all strömming försvunnit de senaste 40 åren vilket är en total lögn. Läs mer…

Länsstyrelsen föreslår att regeringen godkänner vindkraftsparken Mareld

Länsstyrelsen föreslår att regeringen godkänner Mareld Green Energys tillståndsansökan om en vindkraftspark utanför Bohuskusten. Regeringen gav för ett drygt år sedan Länsstyrelsen Västra Götaland i uppdrag att bereda Mareld Green Energy AB:s ansökan för vindkraftsparken Mareld. Läs mer…

Situationen för fiskbestånden i Nordostatlanten

Situationen för fiskbestånden i Nordostatlanten blir bara bättre och bättre. Mycket färre fiskbestånd är nu överfiskade jämfört med 2003. Ett bestånd fiskas hållbart när förhållandet mellan den faktiska fiskedödligheten (F) och fiskedödligheten på MSY-nivå (FMSY) är lägre än eller lika med ett. Läs mer…

Rovfiske finns inte i Europa

En person jag känner kommenterade miljöpartiets förhållandevis bra valresultat med att det var bra att Isabella Lövin kom in i EU-parlamentet igen. Detta för att hon då skulle kunna fortsätt sitt arbete mot rovfiske. Det är två problem med detta uttalande. Läs mer…

Varför återhämtar sig inte torsken i Östersjön?

Varför återhämtar sig inte torsken? Torskbeståndet i Östersjön har kollapsat. Först en gång på 1980-talet på grund av ett omfattande överfiske i en tid när det inte fanns några kvoter eller någon modern fiskeriförvaltning. Fisket stoppades. Beståndet återhämtade sig och fisket startade igen men nu med vetenskapligt satta kvoter. Läs mer…