Högre tobiskvoter under 2023

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har kommit med sina rekommendationer för tobisfisket under 2023. Jämfört med rekommendationerna för 2022, så innebär de en ökning av tobiskvoten.

Särskilt i område 1, som är det viktigaste området av tobis för danskt och svenskt fiske, finns det utsikter till kvothöjningar om EU följer rekommendationerna från ICES.  Område 1 som omfattar Dogger Bank ligger delvis i brittisk ekonomisk zon. Där rekommenderades en kvot på 5 170 ton år 2022 medan ICES råd i år är 120 428 ton tobis. Detta har mottagits väl av danska fiskare som står för större delen av tobisfisket inom EU:

– Tobisbestanden har det rigtig fint, og den nye rådgivning ser derfor også fornuftig ud. Efter en række år hvor rådgivning har skuffet og på ingen måde afspejlet det, som fiskerne oplever til søs, så er det her et skridt i den rigtige retning, siger biolog Henrik S. Lund fra Danmarks Fiskeriforening.

För område 2, som ligger längs Jyllands västkust och fram till Skagen, är rekommendationen 40 998 ton vilket innebär en minskning från 2022 då kvoten var 55 345 ton. För område 3, som huvudsakligen är norska vatten och där det bara finns ett mycket litet område där EU-fiskare kan fiska, rekommenderar ICES en tobiskvot på 30 570 ton, varav 2 500 ton förväntas tilldelas EU-fiskare. År 2022 var kvoten 4 432 ton i område 3. Slutligen är rekommendationen för område 4 vid den brittiska kusten på 35 020 ton jämfört med 5 363 ton 2022. Totalt cirka 200 000 ton i år jämfört med 70 000 ton år 2022.

Det slutgiltiga beskedet om tobiskvoten för 2023 kommer från EU-kommissionen och beräknas vara klart i slutet av mars. Tobissäsongen börjar den 1 april och löper normalt till midsommar.

ICES rekommendationer för tobisfisket 2023

Område 1: 120 428 ton
Område 2: 40 997 ton
Område 3: 30 570 ton, varav EU typiskt får 8 procent = cirka 2 500 ton
Område 4: 35 020 ton
Område 5: 0 ton
Område 6 (Kattegatt): 140 ton 2023 och 2024
Område 7: 0 ton

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!