Christer & Lennart Fiskeri

Christer Jansson och Lennart Jansson som båda bor på Donsö äger fiskeriföretaget Christer & Lennart Fiskeri AB som också är hemmahörande på Donsö. Detta företag har ett dotterbolag i Danmark (ägarandelen är 66,67%) som heter Christer og Lennart Fiskeri A/S i Thyborøn. Den sista tredjedelen av det danska företaget ägs av Hametner Proteins ApS som i sin tur ägs av John-Anker Hametner Larsen från Lemvig.

I styrelsen för det svenska företaget sitter Christer Jansson, Lennart Jansson och Anna Karin Jansson som är fru till Christer Jansson. Det danska företagets styrelse består av Christer Jansson, Lennart Jansson och John-Anker Hametner Larsen. Christer och Lennart Jansson äger också ett företag som heter Pedalto AB. Slutligen är Christer Jansson också delägare i Fiskeriselskabet 2Bis ApS. Det är ett kvotbolag med en båt, L 25 Aslan. Bolaget och båten existerar bara i syfte att äga fiskerättigheter.

Omsättningen i det svenska företaget var drygt 5 miljoner svenska kronor år 2022 (20210701-20220630) med bokförda tillgångar på 59 miljoner SEK.

Christer og Lennart Fiskeri A/S äger den pelagiska trålaren L 106 Monsun på 735 bruttoton med Thyborøn som hemmahamn. Fisket som bedrivs är industrifiske för fiskmjölsindustrin efter arter som sperling (vitlinglyra), skarpsill (brisling) och tobis.

S 144 Themis

L 106 Monsun när den hetta S 144 Themis. Bild:JEJ

Andel av danska fiskerättigheter (mars 2023)
Christer og Lennart Fiskeri A/S
  • Vitlinglyra (sperling), 16,0%
  • Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 7,2%
  • Tobis, 6,9%
  • Skarpsill (brisling) i Skagerak och Kattegatt, 3,6%

Källa: Fiskeristyrelsen

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!