Indisk scad, japansk scad och kortfenad scad

I Indiska Oceanen och de västra delarna av Stilla Havet finns en stor mängd arter av taggmakrillfiskar, De flesta av dess arter kallas scad och många av dem fiskas i ett omfattande yrkesfiske i flera olika länder. Ofta fiskas de ihop. Det gäller arter av flera olika släkten som Decapterus, Selar, Selaroides och Atule. Fisket av de olika arterna är sannolikt underskattat då det finns brist på data från många länder.

Indisk scad

Indisk scad eller Russells scad (Decapterus russelli) är en taggmakrill som finns från Mocambique och Madagaskar i västra Indiska Oceanen till Japan, Filippinerna, Nya Guinea och Australien i öst. Finns i Röda havet, har spritt sig till Medelhavet via Suezkanalen, i Adenviken, Arabiska sjön Persiska viken, längs Indiens kuster, runt de indonesiska öarna, Javasjön, Siamviken, Sydkinesiska sjön, Kinesiska sjön, Arafurasjön och runt Australiens kuster med mera.

Kan bli upp till 45 cm lång men är normalt kring 30 cm. Bildar stora stim i djupt vatten men kan förekomma i mindre stim på grunt vatten. Äter djurplankton, räkor och mindre fiskar.

Indisk scad. Public domain

Fiskas i hela sitt utbredningsområde med flyttrål och snörpvad men även med krokredskap, garn och fällor. De totala landningarna per år är cirka 130 000 ton vilket är betydligt mindre än i början av 2000-talet då det landades omkring 180 000 ton.

Indisk scad fiskas dock i allmänhet ihop med andra närbesläktade arter som exempelvis kortfenad scad (Decapterus macrosoma) och japansk scad (Decapterus maruadsi) och olika Selar-arter. Fisket ökade stabilt under 1900-talets två sista årtionden för att minska i slutet av 2000-talets första årtionde. De viktigaste fiskerinationerna är Filippinerna, Thailand och Malaysia. Totalt fiskas cirka 250 000 ton av olika scad-arter per år i Filippinerna och kring 80 000 ton i vardera Malaysia och Thailand. Säljs färsk, torkad, saltad, fryst eller inlagd.

Japansk scad

Japansk scad (Decapterus maruadsi) förekommer i de västra delarna av Stilla havet från Japan och Korea ner till Australien. I Gula havet, Kinesiska sjön, Sydkinesiska sjön, Siamviken, kring Filippinerna, Sundasjön, Javasjön och kring de indonesiska öarna, längs Vietnams, Kambodjas, Thailand, Burmas, Bangladesh och Indiens kuster, i Persiska viken, Omanviken, Arabiska sjön, Adenviken och Röda havet.

Kan bli upp till 30 cm lång. Lever i kustnära vatten på ganska begränsat djup. Fiskas i allmänhet tillsamman med andra Decapterus-arter och tillsammans med Selar-arter. Fiskas främst med flyttrål, bottentrål och snörpvad. Landade fångster per år är cirka 25 000 ton. På 1980-talet och 1990-talet fångades cirka 100 000 ton per år. Viktiga fiskerinationer är Taiwan och Japan. Främst såld färsk men även torkad och saltad. Dessutom används den till bete.

Kortfenad scad

Kortfenad scad (Decapterus macrosoma) finns längs kusterna i Indiska Oceanen från Sydafrika till Arabiska halvön, I Persiska viken och Röda havet, längs Pakistans, Indiens, Burmas, Thailand, Malaysias, Vietnams och Kinas kuster.  Vidare från Korea i norr till Australien och Papua Nya Guinea i söder i Indonesiens och Filippinernas ö-värld. I sTilla Havet även kring Oceaniens öar ända österut till Galapagos och Kaliforniaabukten och ner längs Mexicos, Centralemerikas, Colombias och Ecuadors kuster ner till Peru.

Kan bli upp till 35 cm men normalt bara 25 cm. Stimlevande fisk som återfinns i öppna havet. Lever på plankron, små kräftdjur och kräftor. Fiskas ihop med andra Decapterus-arter och Selar-arter. Hur mycket som fiaks är oklart men sannolikt landas ungefär lika mycket som det landas av indisk scad. Stora Fiskerinationer är Indonesien och Filippinerna. Såld färsk, torkad eller saltad.

Kortfenad scad

Makrillscad

Makrillscad (Decapterus macarellus) som också kallas speedo är en populär sportfisk men fiskas också i ett omfattande kommersiellt fiske runt hela världen. Arten finns runt hela jordklotet såväl i Atlanten, Indiska Oceanen och Stilla Havet. Finns i Atlanten från Nova Scotia längs den amerikanska kusten till Västindien och längs Sydamerikas kust ner till Rio de Janeiro. I östra Atlanten finns den från Kap Verde i norr till St. Helena och Ascension i söder samt i Guineabukten. Arten finns också i Medelhavet. I indiska Oceanen finns makrillscad från Sydafrika runt hela kusten till Indonesien. I Stilla Havet finns arten från Vietnam och Filippinerna till Hawaii och Kaliforniska bukten och ner längs kusten i Ecuador samt vid många öar i Oceanien.

Fiska kommersiellt i hela världen men de totala fångsterna är oklara. Kan kanske handla om 20 000 till 50 000 ton, Fiskas för konsumtion men också i mycket stor utsträckning för att användas till bete.

Makrillscad. Bild: Xavier Romero-Frias Licens: CC BY-SA 3.0

Arabisk scad

Arabisk scad (Trachurus indicus) är en taggmakrill som finns i de västra delarna av Indiska Oceanen från Röda havet och Somalias kust, i Arabiska sjön, Omanviken och Persiska viken samt vid Pakistans kust. Kan bli upp till 35 cm lång men är normalt kring 20 cm. Lever på djupt vatten på mellan 20 och 200 meters djup men kan förekomma ner till 400 meter. Finns endast i vatten som är varmare än 20 grader. Leker mellan augusti och november. Fångas som bifångst i annat fisk.

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!