Industrifisket kostar inte staten pengar

Beatrice Rindevall och Konrad Stralka har inte fog för sitt påstående om att industrifisket kostar staten pengar. Det finns helt enkelt inga bevis för att så är fallet. Klart är att allt fiske för en massa olika stöd och subventioner. Det mesta av detta går dock inte till det storskaliga industrifisket utan det mesta av detta går till det småskaliga kustnära trålfisket.

Det storskaliga pelagiska fisket inklusive industrifisket skulle klara sig utan bränslesubventioner och andra stöd. De behöver inte stödet. Det är inte heller de som beslutat om eller krävt stöd. Men de följer de regler som finns och tar emot de stöd som betalas ut.

Däremot skulle inte det småskaliga kustnära trålfisket av sill/strömming i Östersjön eller det småskaliga räkfisket och kräftfisket på Västkusten klara sig utan ekonomiskt stöd i form av bränslesubventioner med mera. Huvuddelen av alla subventioner och stöd till fisket går till detta fiske. Rindevall och Stralka vet att det är på det viset.

Rindevall och Stralka sprider medvetet illusioner och falska uppgifter om vilket fiske som får huvuddelen av allt stöd. De sprider också falska uppgifter om vad miljöproblemen i Östersjön beror på och om fisket i allmänhet. Deras agerande är oseriöst.  Deras beräkningar är irrelevanta och deras påståenden falska.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!