Exporterade norska och svenska fiskebåtar till Västafrika

Mellan år 2000 och år 2023 exporterades sammanlagt 260 fiskebåtar från Norge. 47 av dem hamnade i Afrika, de flesta i Västafrika. 9 av dem har någon gång under de senaste 10 åren fiskat i Marocko vilket innebär att de främst fiskat i västsahariska vatten. 24 av dem har fiskat i Mauretanien vilket också innebär att de kunnat fiska i västsahariska vatten. 2 av dem har fiskat i Senegal och Gambia, 9 i Namibia eller Angola och 3 stycken som fiskat i andra länder i området.

16 av båtar flaggades ut från Norge till Belize vid försäljningen, 7 till Mauretanien, 6 till Sydafrika, 6 till Marocko, 5 till Angola, 5 till Namibia, 5 till Cypern, 4 till Kamerun, 4 till Panama, 3 till St. Vincent, 3 till Komorerna samt en vardera till Malta, Mongoliet, Sierra Leone, St Kitts, Tonga, Bolivia, Dominica och Gibraltar. De länder som inte ligger i Afrika är bekvämlighetsflaggländer. Många av de båtar som fick bekvämlighetsflagg har fiskat i Västafrika men inte alla.

Idag återfinns 8 tidigare norska båtar med marockansk flagg, 7 med mauretansk, 5 med Belize-flagg, 4 som är flaggade i Angola, 3 i Namibia, 3 i Angola, 3 på Komorerna, 2 i Kamerun, 2 i Guinea-Bissau och 2 i Sydafrika. De flesta båtar som fiskar i Västafrika är pelagiska trålare. Ingen är en tidigare torsktrålare även om skribenterna av den norska rapporten verkar tro det.

Ocean Fresh AS

Dessutom finns det norska företag som bedriver fiske i Västafrika genom dotterbolag. Ett är Ocean Fresh Food AS men det är egentligen inget norskt företag utan ett dotterbolag till ett irländskt fiskeriföretag. Det irländska fiskeriföretaget Atlantic Dawn Group som äger 60% av det norska företaget. Atlantic Dawn ägs av familjen McHugh. Minoritetsägare med 40% är Marine Recycling AS som i huvudsak ägs av Odd Karsten Østervold.

Ocean Fresh Food AS och dessa irländska bolag äger båtarna Taziazet 1, Taziazet 2, Akchar 1 och Akchar 2 som alla hör hemma i Mauretanien. Dess irländska systerföretag Ocean Fresh Foods Ltd äger fabriksfartyget Ocean Fresh som tar emot de andra båtarnas fångster. Alla båtarna har tidigare varit norskflaggade.

Sjøvik AS

Det norska företaget Sjøvik AS bedriver för sin del fiske med trålaren Ocean Venture som ägs via det marockanska dotterbolaget Sjovik Morocco SA. Sjøvik AS ägs till 66% av Sjøvik Group AS och till 34% av Caiano Invest AS. Det förstnämnda företaget ägs av familjen Sjøvik och det sistnämnda av familjen Kristian Eidesvik.

Sverige

Även från Sverige har ett stort antal fiskebåtar exporterats. Inte alls lika många som från Norge men ändå ett avsevärt antal. Med tanke på att Sverige är en liten fiskerination är det  förhållandevis många. 15 stycken under åren 2000-2023.

GG 130 Nordic IV. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Båt, svenskt namn, flaggland, fiskat i, nytt namn
 • GG 130 Nordic IV (Kathrin G/Vikingbank), Belize/Komorerna, Mauretanien, Ayse (exporterad via Norge)
 • GG 505 Polar, Marocko, Marocko/Västsahara, Polar
 • GG 934 Monsun (Karelia), Marocko, Marocko/Västsahara, Karelia (exporterad via Finland)
 • GG 309 Aldo, Cook Island/Komorerna/Marocko, Marocko/Västsahara, Mansour Dakhla (har varit dansk med namnet Isafold)
 • GG 205 Ganthi VIII, Marocko, Marocko/Västsahara, Allotf III
 • GG 597 Midsjö, Komorerna, Marocko/Västsahara, Anele
 • GG 921 Bohuslän, Marocko, Marocko/Västsahara, Al Hamd
 • GG 158 Sunnanland, Marocko, Marocko/Västsahara, Miftah
 • GG 144 Themis, Belize, Marocko/Västsahara, Sopelagic
 • GG 663 Crona, Komorerna, Senegal/Guinea-Conakry, Crona
 • GG 144 Themis (L 106 Monsun), Mauretanien, Mauretanien, Monsun (exporterad via Danmark)
 • GG 158 Sunnanland, Marocko, Västsahara/Marocko, Sunnanland
 • GG 149 Kenya, Komorerna, Mauretanien/Senegal, Moya (har tidigare varit norsk med namnet Vigratrål)
 • GG 764 Astrid, Marocko, Marocko/Västsahara, Astrid
 • GG 505 Polar, Marocko, Marocko/Västsahara, Polar 1 (har tidigare varit norsk med namnet Sævikson)

Alla de exporterade båtarna är inte eller verkar inte längre aktiva. Det gäller i alla fall troligen Anele och Sopelagic som ägdes av ryska intressen samt Ayse. Kanske kan de vara skrotade, kanske är de bara övergivna.

GG 309 Aldo har fiskat i Marocko/Västafrika med svensk flagg och familjen Ove Ahlström som ägare. Andra båtar som tidigare fiskat i Västsahara/Marocko med svensk flagg är GG 205 Ganthi som inte finns med i exportlistan, GG 505 Polar (ägdes av familjen Bryngeld), GG 934 Monsun (Karelia) som ägdes av familjen Jansson på Donsö, GG 270 Nordic (inte med på exportlistan) som ägdes av familjen Kjellberg och GG 130 Nordic IV. GG 505 Polar har även fiskat i Senegal med svensk flagg.

Zandic Management & Trading AB

Det finns bara ett svenska företag som via dotterbolag äger båtar i Marocko. De har också managementansvar för båtarna och sköter bemanningen. Befälen ombord är i allmänhet från Sverige men besättningen är oftast från Marocko. Bolaget heter Zandic Management & Trading AB och äger troligen två pelagiska trålare via dotterbolag/systerbolag, Zandic 2 och Nordic. Ägare är familjen Lennart Kjellberg samt en bror till Lennart Kjellberg. Båda två båtarna har tidigare varit isländska. GG 130 Nordic IV som finns med i exportlistan har dessutom fiskat i Marocko/Västsahara med svensk flagg och med familjen Kjellberg som ägare.

Swemar AB

Ett annat företag som haft managementansvar för fiskebåtar i Marocko/Västsahara är Swemar AB. Det ägs av Peter Kjellberg som är brorson till Lennart Kjellberg. Om företaget idag sköter några båtar i Marocko/Västsahara är oklart. Båtar som tidigare skötts av Swemar är bland annat Meya, Mist, Adrar (idag Assaadi), Polar och Mansour Dakhla.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!