Industrifisket i Västerhavet – landningar 2022

Industrifiske, foderfiske eller skrapfiske brukar fisket av den fisk som används till fiskmjöl, fiskolja och djurfoder kallas. Det mesta levereras till fiskmjölsfabrikerna i Skagen och Thyborøn. Vissa landningar sker också till fiskmjölsfabriker i Norge. Svenska yrkesfiskare fiskar både med danskflaggade och svenskflaggade båtar, dvs både på dansk kvot och på svensk kvot. En svenskägd båt, NC 336 Kristin, fiskar på tysk kvot men det går inte att få landningsuppgifter för den.

Den fisk som fångas i industrifisket är skarpsill (brisling), tobis, vitlinglyra (sperling), kolmule (blåvitling), hästmakrill (taggmakrill) och trynfisk (havgalt). Enstaka år finns det ibland en eller två båtar som fiskar lodda men det har inet hänt på mycket länge. Brisling, tobis och sperling fångas i Nordsjön, kolmule i Nordatlanten, hästmakrill och trynfisk i engelska kanalen,  keltiska havet och irländska sjön. En del hästmakrill och kolmule fångas också till konsumtion. Ingen svenskägd båt landade hästmakrill eller kolmule är 2022.

Skarpsillsfiske

S 144 Themis dominerade fisket av skarpsill (brisling) totalt under 2022. Pratar vi bara om svenskägda båtar så är det totalt 15 dansk- och svenskflaggade båtar som landade brisling. Sverige har en mycket liten kvot i Nordsjön så danskflaggade båtar dominerade. En mindre mängd skarpsill landas till konsumtion som ansjovis i Sverige. Den landas i huvudsak i Kungshamn men också i Lysekil.

Landningar av brisling 2022, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. S 144 Themis, 15 171, Themis Fiskeri A/S Skagen
 2. S 205 Ceton, 5 648, Fiskeri AB Ginneton, Skagen
 3. GG 64 Astrid-Marie, 4 271, Astrid Fiske AB, Rörö
 4. AS 202 Neptun, 3 428, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 5. S 464 Stella Nova, 2 979, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 6. S 206 Ahlma West, 2 393, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 7. L 106 Monsun, 2 383, Christer og Lennart Fiskeri A/S, Thyborøn
 8. S 438 Bristol, 2 282, B-C Pelagic Danmark ApS, Skagen
 9. L 421 Cadiz, 2 248, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn
 10. S 364 Rockall, 1 569, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 11. GG 330 Carmona, 1 356, Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön
 12. S 204 Tor-ön, 1 236, Tor-ön Fiske AB, Skagen
 13. GG 218 Västfjord, 919, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 14. L 144 Fredrikke R, 643, Rylo Danmark ApS, Thyborøn
 15. FN 267 Emilie, 623, Skagen Fiskeri A/S, Strandby
Sperlingfiske

När det gäller sperling eller vitlinglyra som arten egentligen heter på svenska så har Sverige ingen kvot så det var bara danskflaggade båtar som landade sperling under 2022. Det handlar i huvudsak om samma båtar som landade brisling (skarpsill). Sperling är en liten torskfisk som enbart fiskas för användning till fiskmjöl. På norska heter den øyepål.

Landningar av sperling 2022, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. S 205 Ceton, 3 909, Fiskeri AB Ginneton, Skagen
 2. S 144 Themis, 3 125, Themis Fiskeri A/S Skagen
 3. S 438 Bristol, 2 180, B-C Pelagic Danmark ApS, Skagen
 4. L 106 Monsun, 1 787, Christer og Lennart Fiskeri A/S, Thyborøn
 5. L 144 Fredrikke R, 1 255, Rylo Danmark ApS, Thyborøn
 6. L 421 Cadiz, 868, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn
 7. S 204 Tor-ön, 850, Tor-ön Fiske AB, Skagen
 8. S 206 Ahlma West, 784, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 9. AS 202 Neptun, 474, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 10. S 464 Stella Nova, 384, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
Tobisfiske

Även när det gäller tobis har Sverige en liten kvot. Landningarna domineras därför av danskflaggade båtar. I stort sett handlar det om samma båtar som också landade sperling och brisling.

Landningar av tobis 2022, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. S 205 Ceton, 6 831, Fiskeri AB Ginneton, Skagen
 2. L 106 Monsun, 4 679, Christer og Lennart Fiskeri A/S, Thyborøn
 3. GG 229 Clipperton, 3 441, B-C Pelagic AB, Donsö
 4. GG 64 Astrid-Marie, 3 280, Astrid Fiske AB, Rörö
 5. S 204 Tor-ön, 2 779, Tor-ön Fiske AB, Skagen
 6. S 438 Bristol, 2 642, B-C Pelagic Danmark ApS, Skagen
 7. GG 207 Torland, 2 362, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 8. S 464 Stella Nova, 2 159, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 9. L 421 Cadiz, 1 841, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn
 10. AS 202 Neptun, 1 770, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 11. GG 505 Polar, 1 223, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
 12. GG 206 Ahlma, 1 077, Ahlma Fiskeri AB, Önnered
 13. GG 778 Lövön, 875, Båt GG 330 Carmona AB, Rönnäng
 14. FN 267 Emilie, 732, Skagen Fiskeri A/S, Strandby
Övriga industriarter

Bara en svensk pelagisk båt fiskade nån övrig industriart. Det var S 264 Astrid som fiskade en begränsad mängd trynfisk.

Landningar av trynfisk 2022, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. S 264 Astrid, 996, Astrid Fiskeri A/S, Skagen

Landningsuppgifterna är hämtade från Havs- och vattenmyndigheten respektive Fiskeristyrelsen.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!