Hajarna i svenska vatten

Det finns 18 olika hajarter i SLU:s artdatabank. Det är hajar som historiskt har påträffats i Sverige, såna om påträffats nån eller några enstaka gånger, såna som regelbundet förekommer i svenska vatten säsongsvis och såna som lever här. De vanligaste är pigghaj (pigghå, Squalus acanthias) och småfläckig rödhaj (Scyliorhinus canicula).

Brugd. Bild: Jonathan Couch. Public domain.

En annan haj som finns i svenska vatten är världens nästa största haj, brugd (Cetorhinus maximus Dessutom finns håbrand (Lamna nasus), blåkäxa (svarthå, Etmopterus spinax) och gråhaj (Galeorhinus galeus).

Troligen finns också håkäring (Somniosus microcephalus), rävhaj (Alopias vulpinus), blåhaj (Prionace glauca), hågäl (Galeus melastomus), storfläckig rödhaj (Scyliorhinus stellaris), havsängel (Squatina squatina), årfenhaj (Carcharhinus longimanus) och sexbågig kamtandhaj (Hexanchus griseus). Eventuellt också nordlig hundhaj (Mustelus asterias), Av de troliga arterna kan vissa vara bofasta i svenska vatten och andra bara vara tillfälliga besökare.

Helt säkert finns det alltså bara 6 hajarter som lever och i de flesta fall också reproducerar sig i svenska vatten. Ytterligare 9 hajarter är regelbundna besökare som kanske i vissa fall dessutom stannar året runt. 15 arter med andra ord. De finns i huvudsak i Skagerak men också i viss mån i Kattegatt. 3 av arterna i SLU:s artdatabank har nån gång kanske observerats i svenska vatten men inte i modern tid.

Näst efter brugd är håkäring och håbrand de största hajarna som förekommer i svenska vatten.

Yrkesfiske av haj

Pigghaj  är så vanlig att det ett riktat yrkesfiske på arten efter att det varit förbjudet en längre tid. Den fångas också som bifångst vid annat garnfiske och vid trålning av räka och kräfta.

Det har tidigare också funnits yrkesfiske på håbrand och håkäring i Norden. Dock inte i Sverige. Håkäring fiska i liten skala i Norge, vid Island och Grönland. Blåkäxa fångas troligen som bifångst vid räktrålning men landas inte.

Småfläckig rödhaj fångas bland annat som bifångst vid fiske efter torsk med garn, samt vid trålning efter rödtunga. Yrkesfiske av brugd har förekommit Norden men det förekommer inte längre. Gråhaj är föremål för riktat yrkesfiske i stora delar av världen. Dock inte i Sverige och övriga delar av Norden.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!