Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar – Västkusten

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kunnat kartlägga var alla större pelagiska svenska fiskebåtar fiskat mellan den 1 juli 2021 och den förste juli 2023. Det kustnära pelagiska fisket på Västkusten handlar framförallt om makrillfiske men även om sill och skarpsill. Makrillfisket bedrivs av en mängd båtar som fiskar med garn, dörj och pilk medan fisket av sill och skarpsill bedrivs av ett fåtal båtar som fiskar med garn och pilk.

De flesta båtar som ägnar sig åt detta fiske har ingen AIS med undantag av en del båtar i Göteborgsområdet samt några trålare, LL 72 Lagun (tidigare FG 72 Lagun), som under den studerande perioden bland annat ägnade sig åt skarpsillsfiske med snörpvad och flyttrål. En av de aktuella båtarna är GG 228 Rymo som ägs av Themiskoncernen vilken redovisas i artikeln om Themiskoncernen. Också GG 39 Rossö och GG 840 Svanen fiskar en del av sin sillfångst på kustkvoten. De har en egen artikel.

En del små fiskebåtar på Västkusten som fiskar på den pelagiska kustkvoten verkar fiska mer utanför danska kusten än utanför svenska kusten. Men de flesta håller sig til den svenska kusten. De fiskar dock i allmänhet ganska lågt ut och inte nära kusten.

Fiskebåtar med AIS-sändare

LL 72 Lagun ägs av LL 91 Fisk & Skaldjur AB som i sin tur ägs av Niklas Upper. Den fiskade i Skagerak, främst utanför Lysekil.

En annan båt med AIS är GG 184 Ragna som ägs av Ragna Fiske AB som i sin tur ägs av Nicklas Thörning. GG 184 Ragna fiskade främst makrill och torsk under den undersökta perioden. Fiske bedrevs i huvudsak i Skagerak utanför Hirtshals men även närmare Sverige.

Även GG 237 Marika som ägs av Marika Fiskeri AB har AIS. Marika Fiskeri AB ägs av Johan Gillholm. GG 237 Marika fiskade huvudsakligen i Skagerak utanför den svenska kusten men även utanför Hirtshals (båtens AIS tycks periodvis ha fungerat dåligt). Båten fiskade makrill med garn.

GG 146 Solvåg är ytterligare en båt som fiskade en del makrill under den aktuella perioden. Men mest fiskade den torsk. Ägare är Lennart Axelsson och hemmahamn Rönnäng.

Även GG 65 Coriola och GG 805 Sydvåg fiskade makrill. GG 805 Sydvåg/GG 805 Tärnan även sill, hummer och en del annat. Ägare av GG 65 Coriola är Rune Samuelsson på Öckerö och ägare av GG 805 Sydvåg/GG 805 Tärnan är Gunne Gunnesson på Klädesholmen.

HG 104 Shamrock som främst fiskade sill i Öresund med garn ägs av Johan Jönsson och Niklas Jönsson. Den har också AIS-sändare och kan därför redovisas här. De fiskar också sill och makrill i Kattegatt invid Öresund. Fisket bedriv både på kustkvoten i Östersjön och kustkvoten i Skagerak/Kattegatt.

LL 72 Lagun/FG 72 Lagun

GG 184 Ragna. Av nån anledning hade GFW två poster med samma båt men med lite olika perioder.

GG 237 Marika

Fisket för GG 146 Solvåg.

GG 65 Coriola

GG 805 Sydvåg

HG 104 Shamrock

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!