Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar – Norrland

Förutom de större företagen med båtar som har AIS-sändare finns det ett antal mindre båtar som ägnar sig åt fisk av pelagiska arter i Bottenhavet och Bottenviken. Genom att de inte har AIS-sändare finns ingen data om var de fiskat på sajten Global Fishing Watch. Det handlar om trålfiske av siklöja och strömming (sill) samt fiske av lax och sik med fällor. Fisket av siklöja och strömming sker med bottentrål. En del av båtarna fiskar också strömming såväl som siklöja med garn (skötar). Det förekommer också siklöjefiske med ryssjor.

Fiske av siklöja.

Fisket av siklöja sker i Bottenviken nära kusten. Dessutom innanför trålfiskegränsen i så kallade indragningsområden. Fisket av strömming sker också delvis i indragningsområden och närmare kusten med garn. Siklöjefisket står för större delen av företagens omsättning. Fångsterna av siklöja används för framställning av Kalix löjrom. En mindre del av siklöjefångsten utöver löjrommen går till konsumtion men huvuddelen används till foder. Strömmingen går i huvudsak till surströmmingsfabrikerna men sälja också i viss mån till konsumtion.

Företag och båtar

Företag som är aktiva i detta fiske är bland annat Framigården Fiske AB (LÅ 1 Tärnö), Dag Hjelte AB (LÅ 23 Airon), Perssons Löjrom AB (PÅ 16 Ellinor), Guldhavens Pelagiska AB (HA 30 Vilma), Sundströms Fiske AB (LÅ 18 Nova), Bröderna Ökvist HB (LÅ 19 Junkön och LÅ 17 Junkön) och Lindbloms Fisk AB (HA 89 Uddvik).

Vidare, Thomas Innala AB (LÅ 42 Lillan och HA 137), Renö Fisk AB (PÅ 34 Saga), Robert Kattilavaara (HA 30 Emma), Stefan Ökvist AB (LÅ 43 Nordanhav), Roger Andersson (HA 64 Svallgrund), Ljusa Kusten Fiske AB (LÅ 35 Nancy) och Holms Fiske AB (LÅ 48 Sara II).

Dessutom Bo Sillman (HA 78 Irene), Bröderna Stålarm AB (Lå 6 Tärnö och LÅ 12 Viken), Allan Lutström (HA 18 Rebecka), Per-Erik Sångberg (HA 59 Annaett), Arne Luthström (HA 4 Sarlut) och Bondhamn Fisk AB (HND 4 Johlin V). Dessutom finns det fler företag med mindre fångster.

Tillsammans med övriga små båtar från Gotland, den svenska östersjökusten, Blekinge och Skåne står dessa trålare för det som fiskas innanför trålfiskegränsen. De större trålarna från Västkusten bedriver sen flera år tillbaka inget sådant fiske.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!