Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Vingaskär

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Vingaskär Fiskeri AB på Styrsö ägs av Mats Johansson. Företaget äger trålarna GG 500 Vingaskär, GG 201 Bravik och LL 207 Nautic.

GG 500 Vingaskär är en stor och modern demersal trålare som främst ägnar sig åt fiskfiske i Nordsjön, Fiskar dock även i Skagerak. De använder Hanstholm i Danmark som bas för sitt fiske och det är också där som fisken landas. 2022 landade de mest sej, torsk, kolja och kummel samt lite mindre kräfta, vitling, rödtunga och rödspätta. Dessutom små mängder av andra fiskarter.

Fisket som LL 207 Nautic bedrivit skedde främst Skagerak men även i viss utsträckning i Nordsjön. I första hand handlade det om riktat räkfiske. Förutom räka landade de också en del sej och torsk samt mindre mängder kolja, kummel, rödspätta, rödtunga, kräfta och vitling under 2022. Det mesta var sannolikt bifångst i räkfisket. LL 207 Nautic har hemmahamn i Fisketången (Kungshamn) på Sotenäset. Landningar tycks främst ske i Smögen och Skagen.

Slutligen är GG 201 Bravik främst en så kallad kvotbåt. Förmodligen skulle företaget sälja den så fort som möjligt om det gick. Den användes under den aktuella perioden bara i liten utsträckning till fiske och då till fiskfiske i Nordsjön. Under 2022 landades sej, kolja och torsk i mindre mängder samt mycket små mängder kummel, rödtunga, rödspätta och vitling.

GG 500 Vingaskär

LL 207 Nautic

GG 201 Bravik

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!