Fiskfisket i Västerhavet – landningar 2022

Fiskfisket i Västerhavet bedrivs främst i Skagerak och Nordsjön. En stor del av det sker i norsk zon. De viktigaste arterna är sej, kolja, torsk, kummel, rödspätta, rödtunga och vitling. En stor del av fångsterna tas i norsk zon. Nästan alla båtar som bedriver fiskfiske eller landar större mängder fisk som bifångst hör hemma i Göteborgsområdet. Fiskfiske sker med bottentrål eller i vissa fall med snurrevad, garn eller krok. I stort sett alla som landar mycket fisk fiskar med bottentrål.

GG 500 Vingaskär såväl som GG 150 Älvsborg använder i huvudsak Hanstholm i Danmark som bas för fiskeresorna. Dessa två båtar landar och fångar större delen av fångsten från det svenska fiskfisket. Andra båtar som i huvudsak bedriver fiskfiske är GG 181 Västerland och GG 567 Karlsö. Även GG 73 Ingun, GG 892 Strannefjord, GG 173 Grace, GG 234 Kennedy och LL 91 Kristina verkar bedriva en del riktat fiskfiske.

Sejfiske

Totalt 70 båtar landade sej under 2022. De allra flesta i väldigt små eller små mängder men 12 båtar landade över 5 ton. Två båtar, GG 500 Vingaskär och GG 150 Älvsborg stod för större delen av fångsten. Flera av båtarna fiskar också räka. Sej fiskas nästan uteslutande med trål. Mindre mängder fås som bifångst i det pelagiska fisket.

GG 500 Vingaskär. Bild: ABC

Landningar av sej 2022, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. GG 500 Vingaskär, 460,8, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 2. GG 150 Älvsborg, 378,6, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck
 3. GG 73 Ingun, 72,9, Fiskeri AB Ingun, Fotö
 4. GG 892 Strannefjord, 24,3, Hagberg Fiske AB, Björkö
 5. GG 181 Västerland, 20,2, Västerland AB, Hönö
 6. GG 707 Arkö, 19,7, Arkö Fiske AB, Dyrön
 7. LL 628 Atlantic, 16,9, LL 628 Atlantic AB, Grundsund
 8. GG 234 Kennedy, 14,5, Jonas Klingander, Hönö
 9. GG 567 Karlsö, 14,5, Jonas Klingander, Hönö
 10. GG 781 Sandefjord, 8,1, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 11. GG 411 Orion, 7,0, Valöskär AB, Vrångö
 12. GG 173 Grace, 5,1, Gustav Grundén AB, Önnered
Koljefiske

Även kolja landades av 70 båtar. Sannolikt i stort sett samma båtar som landade sej. Även när det gäller kolja landade de flesta båtar mycket små eller små mängder. En del fångas som bifångst vid kräftfiske och pelagiskt fiske.

GG 181 Västerland

Landningar av kolja 2022, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. GG 181 Västerland, 90,3, Västerland AB, Hönö
 2. GG 500 Vingaskär, 60,6, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 3. GG 892 Strannefjord, 43,5, Hagberg Fiske AB, Björkö
 4. GG 567 Karlsö, 37,0, Jonas Klingander, Hönö
 5. GG 411 Orion, 31,0, Valöskär AB, Vrångö
 6. GG 150 Älvsborg, 23,1, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck
 7. GG 173 Grace, 22,5, Gustav Grundén AB, Önnered
 8. GG 229 Clipperton, 20,7, B-C Pelagic AB, Donsö
 9. GG 73 Ingun, 15,3, Fiskeri AB Ingun, Fotö
 10. GG 39 Rossö, 15,1, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 11. GG 64 Astrid-Marie, 13,3, Astrid Fiske AB, Rörö
 12. GG 840 Svanen, 11,1, Svanen Fiskeri AB, Rörö
 13. GG 32 Tristan, 7,7, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 14. GG 207 Torland, 6,3, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 15. GG 398 Westerö, 5,9, Fiskeri Westerö AB, Hönö
 16. VG 95 Stjärnvik, 5,7, Lars och Mats Johansson, Träslövsläge
Torskfiske

197 båtar landade torsk under 2022. De allra flesta små eller mycket små mängder. En del torsk fångas som bifångst i kräftfisket och räkfisket samt som bifångst i annat demersalt fiske. En del fångas i riktat fiske med krok och garn och i trålfiske i Skagerak och Nordsjön.

GG 150 Älvsborg

Landningar av torsk 2022, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. GG 500 Vingaskär, 194,2, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 2. GG 150 Älvsborg, 113,2, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck
 3. GG 181 Västerland, 79,4, Västerland AB, Hönö
 4. GG 73 Ingun, 25,0, Fiskeri AB Ingun, Fotö
 5. GG 892 Strannefjord, 19,8, Hagberg Fiske AB, Björkö
 6. LL 91 Kristina, 19,1, LL 91 Fisk & Skaldjur AB, Lysekil
 7. GG 173 Grace, 10,3, Gustav Grundén AB, Önnered
 8. GG 234 Kennedy, 10,3, Jonas Klingander, Hönö
 9. GG 184 Ragna*, 10,2, Ragna Fiske AB, Hönö
 10. GG 39 Rossö, 10,0, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 11. GG 840 Svanen, 9,7, Svanen Fiskeri AB, Rörö
 12. GG 411 Orion, 7,3, Valöskär AB, Vrångö
 13. GG 781 Sandefjord, 7,3, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 14. GG 32 Tristan, 7,0, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 15. GG 201 Bravik, 6,0, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 16. GG 146 Solvåg*, 5,9, Lennart Axelsson, Rönnäng
 17. LL 110 Klingerö, 5,7, Simon Brorsson, Fisketången
 18. VG 95 Stjärnvik, 5,7, Lars och Mats Johansson, Träslövsläge
 19. GG 707 Arkö, 5,6, Arkö Fiske AB, Dyrön
 20. GG 398 Westerö, 5,4, Fiskeri Westerö AB, Hönö
 21. LL 628 Atlantic, 5,1, LL 628 Atlantic AB, Grundsund

* Båtar som fiskar med krokredskap och garn

Övrigt fiske av rundfisk

100 båtar landade vitling. Vitling är alltid en bifångst i annat demersalt fiske och pelagiskt fiske. Bara 4 båtar landade mer än 5 ton. Tre av dem var stora pelagiska trålare. 69 båtar landade kummel. Det är i allmänhet en bifångst i annat demersalt fiske. 4 av dem landade mer än 5 ton.

Landningar av vitling 2022, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. GG 229 Clipperton, 10,7, B-C Pelagic AB, Donsö
 2. GG 64 Astrid-Marie, 7,3, Astrid Fiske AB, Rörö
 3. GG 207 Torland, 7,0, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 4. GG 500 Vingaskär, 6,4, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
Landningar av kummel 2022, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. GG 181 Västerland, 35,7, Västerland AB, Hönö
 2. GG 500 Vingaskär, 34,2, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 3. GG 150 Älvsborg, 17,7, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck
 4. GG 892 Strannefjord, 5,3, Hagberg Fiske AB, Björkö
Fiske av plattfisk

138 båtar landade rödspätta under år 2022. Nästan allt tas som bifångst vid annat demersalt fiske med trål. En del fångas som bifångst i garnfiske efter torsk. Endast en båt bedriver riktat fiske med snurrevad eller trål, GG 181 Västerland. Kvoten av rödspätta utnyttjas mycket dåligt och det finns ett klart utrymme för ett ökat fiske med snurrevad (mindre bifångster än i trålfiske utan rist) och trål.

68 båtar landade rödtunga. Det mesta tas i annat demersalt fiske med trål men troligen finns också et begräsnat trålfiske riktat mot rödtunga. Tidigare har det funnits ett betydligt mer omfattande fiske av rödtunga. Rödtunga är en okvoterad art i Skagerak och Kattegatt. Det går alltså att öka fisket,

Landningar av rödspätta 2022, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. GG 181 Västerland, 28,7, Västerland AB, Hönö
 2. LL 91 Kristina, 5,5, LL 91 Fisk & Skaldjur AB, Lysekil
Landningar av rödtunga 2022, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. GG 892 Strannefjord, 12,7, Hagberg Fiske AB, Björkö
 2. GG 181 Västerland, 5,2, Västerland AB, Hönö

Landningsuppgifterna är hämtade från Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!