Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar

Svenskt pelagiskt fiske bedrivs i Nordatlanten, Norska havet, Nordsjön, Skagerak, Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var olika företag och fiskebåtar bedrivit sitt fiske mellan 1 juli 2021 och 1 juli 2023.

Var?

Ett mycket stort område som till stor del ligger utanför svensk ekonomisk zon berörs av det pelagiska svenska fisket. Det bedrivs utanför Irland, väster om Norge, norr om Island och öster om Grönland, kring Färöarna, vid Shetlandsöarna, utanför Marocko, Västsahara och Mauretanien, i Nordatlanten, Norska havet, Keltiska havet, Engelska kanalen, Nordsjön, Skagerak och Kattegatt samt i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken.

Landningar kan ske i bland annat danska, svenska, norska, finska, baltiska, brittiska (skotska och shetländska), färöiska, isländska, irländska, västsahariska, marockanska, spanska (kanarieöarna) och mauretanska hamnar.

De svenskägda pelagiska fiskebåtarna kan förutom att ha svensk flagg också vara flaggade i Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Marocko och Belize.

Hur och varför?

Pelagiskt bedrivs i huvudsak med flyttrål (pelagisk trål) som inte vidrör botten. Några undantag finns, siklöjefiske i Bottenviken bedrivs med bottentrål, småskaligt strömmingsfiske längs Norrlandskusten med bottentrål och garn, strömmingsfiske med garn längs Östkusten, snörpvadsfiske efter sill vid Blekingekusten och snörpvadsfiske efter skarpsill i och utanför Gullmarsfjorden. Slutligen också tobisfiske som bedrivs med så kallad semipelagisk trål i Nordsjön.

De som fiskar pelagiskt kan delas upp i olika grupper, stora pelagiska trålare som fiskar i Nordatlanten, Norska havet, Nordsjön, Skagerak, Östersjön och Bottenhavet både för konsumtionsändamål och för leverans till fiskmjölsindustrin (industrifiske), industritrålare som fiskar industrifisk i Nordsjön och Östersjön och  mindre trålare som främst fiskar för fiskmjölsindustrin i Östersjön och Bottenhavet.

Vidare så finns trålare som fiskar både pelagiskt och demersalt, siklöjetrålare som fiskar strömming och siklöja i Bottenhavet och Bottenviken, garnfiskebåtar i Östersjön, garnfiskebåtar i Öresund och Kattegatt, båtar som fiskar med passiva redskap i Skagerak, snörpvadsbåtar som fiskar vid Blekingekusten och snörpvadsbåtar som fiskar i och kring Gullmarsfjorden.

Företag

Några av de största företagen har både stora pelagiska trålare och industritrålare. Andra kombinerar det pelagiska fisket med småskaligt demersalt fiske och har också mindre trålare i sin ägo. Vissa av de mindre båtarna kan fiska både med garn och trål. De största fiskebåtarna är på mellan 1 000 och 5 000 ton i bruttotonnage och de minsta är cirka 5 ton. De kan vara från under 10 meter upp till 90 meter långa.

Pelagiska fiskeriföretag som fiskar för konsumtion och för industrin
Pelagiska fiskeriföretag som främst bedriver industrifiske
Pelagiska fiskeriföretag som bara fiskar i Östersjön (större delen av det fisket är industrifiske)
Företag som fiskar både demersalt och pelagiskt
Pelagiska fiskeriföretag som fiskar utanför Västafrika

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!