Vingaskär Fiskeri – fisk och räka

Vingaskär Fiskeri AB med huvudkontor på Styrsö har Sveriges modernaste demersala fiskebåt, GG 500 Vingaskär på 499 bruttoton, som har hemmahamn på Styrsö. Dessutom äger företaget kvotbåten GG 201 Bravik på 225 bruttoton som också hör hemma på Styrsö, räktrålaren LL 207 Nautic på 196 bruttoton med Fisketången (Kungshamn) som hemmahamn och kvotbåten SIN 59 Kungsö. Ägare av företaget är Mats Johansson. Styrelsen består av Mats Johansson med sonen Viking Matsson som suppleant.

Omsättningen i Vingaskär Fiskeri AB var nästan 45 miljoner SEK år 2022 (20210701-20220630) med bokförda tillgångar på nästan 112 miljoner kronor. Fisket är fiskfiske och räkfiske i Nordsjön och Skagerak. Fångsterna för GG 500 Vingaskär består i huvudsak av sej, kolja, torsk och kummel. För LL 207 Nautic är fångsterna främst bestående av räka. SIN 59 Kungsö har tillstånd för torskfiske i Östersjön med då torskfiske för närvarande inte är tillåtet så är båten bara ett sätt att behålla sina fiskemöjligheter i Östersjön om det skulle bli så att torskbeståndet återhämtar sig.

GG 500 Vingaskär. Bild: ABC

Fiskemöjligheter i Sverige 2022 i kg
Vingaskär Fiskeri AB
 • Sej norsk zon, 359 743
 • Kolja norsk zon, 270 951
 • Torsk norsk zon, 136 645
 • Kolja Nordsjön, 98 822
 • Vitling norsk zon, 72 809
 • Räka Skagerak och Kattegatt, 42 820
 • Kolja Skagerak och Kattegatt, 21 857
 • Sej Skagerak och Kattegatt, 21 064
 • Räka Nordsjön, 19 412
 • Torsk Skagerak, 7 740
 • Torsk Nordsjön, 7 217
 • Kräfta Skagerak och Kattegatt, 7 103
 • Rödspätta Skagerak, 4 831
 • Vitling Skagerak och Kattegatt, 301
 • Torsk Kattegatt, 80

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!