Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Älvsborg

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Älvsborg Fiskeri AB är ett fiskeriföretag i Fiskebäck som ägs av Andreas Ganefjord, Daniel Hermansson och Fredrik Johansson. Företaget äger två pelagiska trålare, GG 150 Älvsborg och FG 111 Tunafjord.

GG 150 Älvsborg är en modern trålare medan FG 111 Tunafjord är den gamla GG 150 Älvsborg som fungerar som en kvotbåt. Den används i praktiken inte till fiske. Det finns ingen AIS-data för FG 111 Tunafjord tillgänglig. GG 150 Älvsborg fiskar i huvudsak i Nordsjön men även lite i Skagerak. Hanstholm används som bas för fisket och det är också där som fångsterna i huvudsak landas.

Under den undersökta perioden fiskade och landade GG 150 Älvsborg huvudsakligen sej och torsk men även kolja och kummel. Dessutom landades kräfta, vitling och rödtunga i mindre mängder samt små mängder av rödspätta, makrill och andra fiskarter.

GG 150 Älvsborg

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!