Fiskfiskarnas Hanstholm – Älvsborg Fiskeri AB

Två lite större svenska fiskeriföretag använder i huvudsak Hanstholm som bas för sitt fiske även om de fiskar på svensk kvot och har svenskflaggade båtar. Det är Vingaskär Fiskeri AB och Älvsborg Fiskeri AB.

Älvsborg Fiskeri AB som är hemmahörande i Fiskebäck ägs av Andreas Ganefjord, Daniel Hermansson och Fredrik Johansson. Andreas Ganefjord äger också Ganefjord Fiskeri AB, Fredrik Johansson har Fredrik Johansson Fiskeri AB medan Daniel Hermansson tillsammans med sin far Carl Torsten Hermansson är huvudägare i Kust och Hav i Göteborg AB och själv äger Daniel Hermansson Fiskeri AB. Det sistnämnda bolaget har också Thomas Ahlström och hans son Carl-Johan Ahlström som delägare. Löner utbetalas genom de enskilt ägda fiskeriföretagen.

Älvsborg Fiskeri AB äger trålaren GG 150 Älvsborg på 315 bruttoton. De har svenska fiskemöjligheter för sej, kolja (kuller), torsk, rödspätta, kräfta (jomfruhummer) med mera. Större delen av fiskemöjligheterna finns i norsk zon. De äger också FG 111 Tunafjord på 200 bruttoton som tidigare hette GG 150 Älvsborg. Den ligger  still i Fiskebäck och är inte ens ommålad med det nya namnet.

GG 150 Älvsborg. Bild: Anders Svensson

År 2019 omsatte Älvsborg Fiskeri AB cirka 12 miljoner SEK och gjorde en vinst på 1 miljon. De bokförda tillgångarna var nästan 9 miljoner SEK varav 5 miljoner i fiskebåtar. Då hade de ännu inte köpt den nya GG 150 Älvsborg. Det demersala fisket i Sverige är inte förvaltat med fiskerättigheter utan årliga fiskemöjligheter som inte köp-och säljbara. De saknar därför bokföringsmässigt värde.

Andreas Ganefjord är styrelseledamot i Älvsborg Fiskeri AB, Ganefjord Fiskeri AB och Sveriges Fiskares PO. Daniel Hermansson är styrelseledamot i Älvsborg Fiskeri AB, Daniel Hermansson Fiskeri AB, Kust och Hav i Göteborg AB och Önnereds Fiskehamnsförening. Slutligen är Fredrik Johansson styrelseledamot i Älvsborg Fiskeri AB och Fredrik Johansson Fiskeri AB.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!