Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Hagberg

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Hagberg Fiske AB på Björkö ägs officiellt av Sune Hagberg. Den reelle ägaren och den som sköter fiskeriverksamheten är dock sonen Peter Hagberg som är styrelseordförande i företaget. Styrelseledamot är Sune Hagberg medan Helen Hagberg är styrelsesuppleant.

Samma sak gäller förmodligen också företaget Stella Cornelia AB där Peter Hagberg är ende ordinarie styrelseledamot. När det gäller det tredje fiskeriföretaget med koppling till Peter Hagberg, Havseld AB, så ägs det förmodligen av hans sambo Elin Nordgren. Eventuellt tillsammans med Håkan Wennberg. Elin Nordgren är också styrelsesuppleant i Stella Cornelia AB och styreleledamot i Havseld AB. Håkan Wennberg är styrelsesuppleant i det sistnämnda företaget.

Hagberg Fiske AB äger trålaren GG 892 Strannefjord, Stella Cornelia AB äger burfiskebåten GG 56 Stella Cornelia (som också kan användas till garnfiske) och Havseld AB äger kvotbåten SD 748 Odderö. För GG 56 Stella Cornelia och SD 748 Odderö finns inga AIS-registreringar men SD 748 Odderö landade bara så mycket räka som det behövdes för att behålla räktillståndet. GG 56 Stella Cornelia landade en liten mängd kräfta.

GG 892 Strannefjord fiskade främst i Skagerak och Kattegatt men även i Nordsjön under den undersökta perioden. Båten används till räkfiske, fiskfiske och kräftfiske. Under 2002 landades främst räka, kolja, sej, torsk, rödtunga och kräfta lite mindre mängder kummel, rödspätta, vitling och små mängder av flera andra arter. Besökta hamnar är förutom hemmahamnen, Öckerö, Göteborg, Rönnäng, Lysekil, Smögen, Grebbestad, Strandby, Skagen och Hirtshals.

GG 892 Strannefjord

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!