Fem av Rörös nio större fiskebåtar i hamnen på Rörö

Rörö är hemmahamn för 6 lite större fiskebåtar. Dessutom äger företag som har huvudkontor på Rörö ytterligare två fiskebåtar och ett företag som ägs av personer på Rörö ytterligare en båt. De är alla trålare. Igår när jag var ute på ön i samband med konstrundan som går under namnet Konstvågen så låg fem av Rörös större fiskebåtar i hamnen.

4 av dem fiskar enbart pelagiskt och två av dem, GG 39 Rossö och GG 840 Svanen, både pelagiskt och demersalt. En, GG 77 Falken, har pelagiska fiskerättigheter och användes förr som lysbåt i pelagiskt fiske men fiskar bara demersalt och slutligen är det två (GG 32 Tristan och GG 70 Marie) som enbart fiskar demersalt. Dessutom finns ett antal små fiskebåtar som jag inte tar med här. Endast 6 av dem skulle få plats i Rörö hamn, men en av dessa är danskflaggad och ligger aldrig på Rörö.

GG 70 Marie

GG 77 Falken

GG 840 Svanen

GG 32 Tristan

GG 39 Rossö

Rörös större fiskebåtar, namn, tonnage (bruttoton), hemmahamn, ägare
  1. S 264 Astrid, 4 697, Skagen, Astrid Fiskeri A/S (dotterbolag till Astrid Fiske AB som ägs av familjen Johansson)
  2. GG 64 Astrid-Marie, 1 622, Rörö, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
  3. S 144 Themis, 1 568, Skagen, Themis Fiskeri A/S (dotterbolag till Rylo AB som ägs av fam. Ryberg/Lorentsson)
  4. FN 267 Emilie, 203, Strandby, Skagen Fiskeri A/S (fam. Johansson)
  5. GG 840 Svanen, 152, Rörö, Svanen Fiskeri AB (fam. Larsson)
  6. GG 39 Rossö, 151, Rörö, Rossö Fiskeri AB (fam. Lundgren och fam. Olausson)
  7. GG 77 Falken, 56, Rörö, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
  8. GG 32 Tristan, 55, Rörö, Rossö Fiskeri AB (fam. Lundgren och fam. Olausson)
  9. GG 70 Marie, 32, Rörö, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!