Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Stjärnvik

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. VG 95 Stjärnvik är en kräfttrålare med bas i Träslövsläge i Halland. Den ägs av Lars Johansson, hans son Mattias Johansson Antonsson och Inge Johansson som är bror till Lars Johansson. De två bröderna är också ägare av Br. Johanssons i Träslövsläge AB ihop med ytterligare en bror, Mats Johansson.

Fisket bedrivs i ett enkelt bolag (partrederi?) med samma namn som fiskebåten. De tre ägarna av VG 95 Stjärnvik är också innehavare av enskilda firmor som förmodligen är det sätt som de tar ut sin lön på. Unde den undersökta perioden fiskade VG 95 Stjärnvik främst kräftor i Kattegatt men även fisk i Skagerak. Landningar skedde i Träslövsläge och som det ser ut också på Öckerö.

Under 2022 landades i huvudsak kräftor men även torsk och kolja samt mindre mängder sej, rödspätta, vitling och rödtunga. Dessutom landades små mängder av flera andra arter. VG 95 Stjärnvik brukar vara den båt som landar mest kräftor i Sverige.

VG 95 Stjärnvik

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!