Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Titania

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Titania Fiskeri AB på Fotö ägs av Jörgen Andersson och Conny Ivarsson. Företaget äger de två räktrålarna GG 105 Titania och SD 191 Silverön.

Under den undersökta perioden fiskade GG 105 Titania dels räkor i Skagerak utanför Strömstad och dels kräftor i Kattegatt utanför norra Halland och Göteborgs södra skärgård. Strömstad tycks då ha vari bas för fisket. Båten är av de som trålar räkor i Kosterhavets nationalpark. För att få fiska där måste de använda räktrål med rist, de får bara ha enkeltrål och de finns begränsningar för hur stor trålen kan vara. SD 191 Silverön fiskade för sin del också räkor utanför Strömstad men det kräftfiske de ägnade sig åt skedde utanför södra Halland med Glommen som bas.

GG 105 Titania landade främst räkor men också en del kräftor och torsk. Dessutom mindre mängder av flera andra arter. Med tanke på att de landade fisk så fiskade de sannolikt utan rist vid trålning utanför trålfiskegränsen. SD 191 Silverön landade kräftor samt räkor i den mängd som behövs för att behålla räkfisketillståndet men ingen fisk alls.

GG 105 Titania

SD 191 Silverön

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!