Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Upper

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Niklas Upper i Lysekil är ägare av fiskeriföretaget LL 91 Fisk & Skaldjur AB. Företaget äger de två trålarna LL 91 Kristina och LL 72 Lagun (tidigare FG 72 Lagun). Dessutom äger företaget den lilla fiskebåten LL 35 Tuvalie. Göran Upper som är far till Niklas Upper äger för sin del LL 432 Marita.

LL 91 Kristina fiskade främst i Skagerak och vid enstaka tillfällen i Kattegatt. Båten används till räkfiske, fiskfiske och kräftfiske. Den tycks också ha fiskat räka i Gullmarsfjorden. I så fall på någon annan båts tillstånd genom byte. LL 72 Lagun används till pelagiskt fiske av skarpsill med trål eller snörpvad men också till ett mindre omfattande demersalt fiske med trål. Fisket sker i Skagerak utanför Lysekil. LL 35 Tuvalie används till garnfiske av makrill och burfiske av kräfta medan LL 432 Marita främst används till burfiske av kräfta och ett visst garnfiske av fisk.

Landningar

År 2022 landade LL 91 Kristina främst kräfta, räka och torsk men även vitling, rödspätta och sej samt mindre mängder rödspätta, kolja och kummel. Dessutom landades lite makrill plus små mängder av flera andra arter. Landningar tycks förutom i Lysekil ha skett i Smögen, Skagen, Strandby och Grebbestad. Dessutom har båten enstaka gånger besökt andra hamnar. När det gäller demersala arter landade FG 72 Lagun/LL 72 Lagun så mycket räka som behövdes för att behålla räktillståndet och mindre mängder av en mängd olika fiskarter. De tycks bara ha  landat i Lysekil och Smögen.

Det fanns två olika AIS-registreringar för LL 91 Kristina som täckte lite olika perioder. De är båda med i nedanstående bild. För LL 72 Lagun/FG 72 Lagun fanns det också två. För LL 35 Tuvalie och LL 432 Marita finns inga AIS-registreringar.

LL 91 Kristina

LL 72 Lagun

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!