Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – SD 437 i Edsvik

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. SD 437 i Edsvik AB är ett fiskeriföretag i Edsvik utanför Grebbestad som ägs av familjen Karlsson. Företaget äger de två räktrålarna SD 437 Viken och SD 248 Axö. Den sistnämnda båten är en kvotbåt.

SD 437 Viken används til räkfiske och kräftfiske. Under den undersökta perioden fiskade den i Väderöfjorden och Kosterhavet nationalpark med de redskap som är tillåtna där, dvs en liten trål försedd med räkrist. Dessutom bedrivs fiske av räka utanför trålfiskegränsen med andra trålar och kräftfiske utanför trålgränsen och i indragningsomrården med ristförsedd kräfttrål. SD 248 Axö användes i princip inte till fiske och landade enbart så mycket räka som behövs för att behålla räkfisketillståndet,

Under 2022 landade främst räka men också kräfta och torsk, en mindre mängd sej och små mängder av annan fisk. Landningarna skedde nästan uteslutande i Grebbestad. De linjer som går söderut på kartan är besök till varvet på Öckerö.

SD 437 Viken

SD 248 Axö

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!