Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Ekenäs Fisk

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Ekenäs Fisk AB är ett fiskeriföretag med bas på Nordkoster som ägs av bröderna Håkan Wogenius och Clas Lek, dels personligen och dels via SD 397 Ia AB som ägs av Håkan Wogenius och SD 105 Sydland AB som ägs av Clas Lek. Claes Lek och sonen Leon Lek äger dessutom fiskeriföretaget Dagny Fiske AB.

Ekenäs Fisk HB äger räktrålarna SD 278 Brattvåg och SD 47 Brattskär. SD 105 Sydland AB äger äger naturligtvis SD 105 Sydland som är en burfiskebåt och SD 397 Ia AB äger förstås burfiskebåten SD 397 Ia. Dagny Fiske AB äger räktrålaren SD 623 Dagny som tidigare ägdes av Hans Larsson via SD 623 Dagny AB.

SD 278 Brattvåg och SD 623 Dagny fiskade båda i Kosterfjorden och Väderöfjorden (Kosterhavet) samt utanför Kosteröarna under den undersökta perioden. SD 47 Brattskär är en kvotbåt som finns för att behålla ett räkfisketillstånd. De små båtarna SD 105 Sydland och SD 397 Ia används till ett begränsat kräftfiske med bur och hummerfiske med tenor. För fiske i Kosterhavet används en liten enkeltrål försedd med rist så att bifångsterna sorteras bort.

Under 2022 landade SD 278 Brattvåg bara räka och kräfta, SD 623 Dagny i stort sett bara räka, SD 105 Sydland kräfta och hummer och SD 397 Ia en del hummer. Landningar skedde främst i Strömstad. SD 47 Brattskär landade bara så mycket räkor som behövs för att behålla räktillståndet.

SD 278 Brattvåg

Kvotbåten SD 47 Brattskär

SD 623 Dagny

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!