Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Astrid Fiske

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Astrid Fiske AB på Rörö är Sveriges i särklass största fiskeriföretag. Företaget ägs av familjen Johansson. Det är framförallt ett stort pelagiskt fiskeriföretag men i Sverige bedriver de även ett demersalt fiske. För detta äger de tre fiskebåtar varav två trålare och en mindre burfiskebåt. Trålarna är GG 70 Marie och GG 77 Falken och den mindre båten är GG 292 Martina.

GG 77 Falken fiskade under den undersökta perioden i Skagerak och Kattegatt. Det fisk som bedrevs var kräftfiske. Tidigare har GG 77 Falken använts som lysbåt vid pelgiskt snörpvadsfiske men då företaget inte längre fiskar med snörpvad har detta upphört.. GG 70 Marie användes till samma sorts fiske i samma områden men de AIS-registreringar som fanns tillgängliga hos Global Fishing Watch var ofullständiga och sporadiska.

Under 2022 landade GG 77 Falken främst kräfta men även kolja och torsk samt mindre mängder av andra fiskarter som bland annat sej och rödspätta med mera. Hamnar som användes var bland annat Grebbestad, Smögen, Kungshamn, Rönnäng, Rörö, Öckerö, Donsö, Fiskebäck och Träslövsläge. Den mindre trålaren GG 70 Marie landade nästan uteslutande kräfta. Burfiskebåten GG 292 Martina landade kräfta, hummer och krabba.

GG 77 Falken

GG 70 Marie

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!