Astrid – Sveriges största fiskeriföretag

Astrid är en fiskerikoncern som består av flera företag med familjen Johansson på Rörö som ägare. Företagen är Astrid Fiske AB, Astrid Invest AB, Skagen Fiskeri A/S och nybildade Astrid Crew Sverige AB. Koncernen är hemmahörande på Rörö.

Astrid Fiske AB är det största företaget och har dotterbolagen Astrid Fiskeri A/S, Astrid Invest Fastigheter AB, Norra Skärgårdens Fastigheter AB, Rörö Holding AB, Rörö Invest AB och AF Ejendom A/S. Dessutom har de dominerande ägarintressen i Smögen Aquaculture AB (45%) och PipeIsland AB (44%) samt minoritetsintressen i Skagen Salmon Holding Partnerselskab (39%) och Skagen Aquaculture Komplementarselskab A/S (39%). Dessutom har de ett begränsat ägande i Tången Industrikapital AB.

Skagen Salmon Holding Partnerselskab äger cirka 30% i Danish Salmon A/S var huvudägare är japanska Marubeni Corp. Danish Salmon som har en landbaserad laxodling i Skagen har 20 anställda.

Astrid Invest AB äger för sin del Astrid Pelagic AB och Röröbo AB. Astrid Crew Sverige AB är ett helt nybildat företag. Huvudägandet i koncernens fiskeriföretag håller på att överföras från bröderna Börje och Thomas Johansson till deras söner, Daniel Johansson respektive Kristian och Johannes Johansson. De olika moderbolagen som ingår i företagsgruppen har samma 5 ägare men i olika företag har de olika andelar.  Börje, Thomas och Kristian Johansson är bosatta på Rörö medan Daniel Johansson och Johannes Johansson bor på Öckerö.

Antalet anställda i hela Astrid-koncernen är cirka 50 personer.

Omsättning i Astrid-koncernens svenska fiskeriföretag och fiskodlingsföretag (2021), M SEK
 • Astrid Fiske AB, 452
 • Astrid Pelagic AB, 47

De bokförda tillgångarna i Astrid Fiske AB är 1 887 MSEK och i Astrid Invest AB 140 MSEK.  Styrelsemedlemmar i Astrid Fiske AB är Börje, Thomas, Daniel, Kristian och Johannes Johansson och Astrid Invest AB så sitter Börje, Thomas, Daniel och Kristian Johansson.

Andel av danska fiskerättigheter (januari 2023)
Astrid Fiskeri A/S
 • Hästmakrill, 34,3%
 • Sill i Skagerak, 26,0%
 • Blåvitling i färöisk zon, 22,4%
 • Makrill i Nordsjön norsk zon, 21,0%
 • Makrill i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt, 21%
 • Sill i Nordsjön 21%
 • Blåvitling EU-zon, 17,1%
 • NVG-sill (atlantoskandisk sill), 16,6%
 • Sill i östra Östersjön, 15,0%
 • Skarpsill (brisling) i Östersjön, 15,0%
 • Makrill i färöisk zon, 14,9%
 • Sill i västra Östersjön, 12,4%
 • Tobis i Nordsjön, 6,0%
 • Skarpsill (brisling) i Skagerak och Kattegatt, 3,8%
 • Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 2,0%
 • Trynfisk (havgalt), 1,7%
Skagen Fiskeri A/S
 • Trynfisk (havgalt), 33,7%
 • Sperling, 7,0%
 • Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 6,0

Källa: Fiskeristyrelsen

Andel av svenska fiskerättigheter (2023)
Astrid Fiske AB
 • Sill Norska havet (NVG-sill), 43,6%
 • Skarpsill Skagerak och Kattegatt (SK), 41,1%
 • Makrill norsk zon, 32,6%
 • Makrill, 31,9%
 • Sill SKN, 27,6%
 • Sill Storbritannien, 27,6%
 • Sill norsk zon (nabo), 24,8%
 • Sill Nordsjön (N, joint), 24,8%
 • Sill Skagerak och Kattegat (SK), 16,2%
 • Blåvitling (kolmule), 11,0%
 • Sill östra Östersjön, 7,9%
 • Skarpsill Östersjön, 7,6%
 • Tobis, 5,5%
Fiskemöjligheter i Sverige 2022 i kg
Astrid Fiske AB
 • Kräfta Skagerak och Kattegatt, 28 747
 • Rödspätta Skagerak, 4 220
 • Torsk Skagerak, 2 622
 • Kolja Skagerak och Kattegatt, 666
 • Sej Skagerak och Kattegatt, 572
 • Vitling Skagerak och Kattegatt, 361
 • Torsk Kattegatt, 26

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Astrid Fiske AB äger 89% av den pelagiska trålaren GG 64 Astrid Marie, de demersala trålarna GG 70 Marie och GG 77 Falken samt burfiskebåten GG 292 Martina. Astrid Fiskeri A/S har den pelagiska trålaren S 264 Astrid och Skagen Fiskeri A/S har trålaren FN 267 Emilie. 11% av GG 64 Astrid-Marie ägs av Axfish AB.

S 264 Astrid

Astrid-koncernens fiskebåtar, bruttoton
 1. S 264 Astrid, 4 697
 2. GG 64 Astrid-Marie, 1 622
 3. FN 267 Emilie, 203
 4. GG 77 Falken, 56
 5. GG 70 Marie, 32
 6. GG 292 Martina, 11

Källa: EU:s Fiskebåtsregister

Förutom fiskeriföretagen äger också familjen Johansson del i flera fastighetsbolag. Några av dem är dotterbolag i fiskerikoncernerna och de har redan nämnts. I Röröbo AB är troligen också Anders Ryberg (Themis Fiskeri) delägare. Dessutom finns det flera fastighetsföretag där Börje Johansson, Thomas Johansson, Kristian Johansson och Anders Ryberg är delägare tillsammans med Niklas Holmgren. Rörö Fastigheter AB, Rörö Fastigheter 1 AB, Rörö Fastigheter 2 AB och Röröbo Fastigheter AB.

Dessutom har Börje Johansson ägarintressen i Första Viken Is Lager AB och tillsammans Thomas Johansson och Kristian Johansson i Breviksvale Öckerö AB. Thomas Johansson har också ägarintressen i Breviksvale AB.

Andra källor: Företagsbokslut, CVR, proff.dk, proff.se, allabolag.se och merinfo.se

Läs mer:

PS. En del av ägarförhållandena kan vara felaktiga då sådant ändrar sig med jämna mellanrum och de källor jag använt kan vara upp till ett år gamla.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!