Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar – Astrid Fiske

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kunnat kartlägga var alla pelagiska svenska fiskebåtar fiskat mellan den 1 juli 2021 och den förste juli 2023. Den största pelagiska fiskerikoncernen är Astrid Fiske och de har tre båtar som bedriver pelagiskt fiske. En med svensk flagg och två med dansk flagg.

Astrid Fiske AB ägs av familjen Johansson på Rörö utanför Göteborg. Företaget har ett danskt dotterbolag, Astrid Fiskeri A/S. Dessutom äger familjen också Skagen Fiskeri A/S. Dessa tre företag har tre pelagiska fiskebåtar. GG 64 Astrid-Marie, S 264 Astrid och FN 267 Emilie. S 264 Astrid levererades 2022 och det finns bara data sen dess.

Fisket

S 264 Astrid är den största båten och den har under den aktuella perioden fiskat i Nordsjön, Nordatlanten och Norska havet. GG 64 Astrid-Marie har för sin del fiskat mest i Nordsjön, en del i Östersjön samt lite i Norska havet. FN 267 Emilie har främst fiskat i Skagerak och Nordsjön utanför Jyllands kust men också lite i Kattegatt och Östersjön.

På nedanstående kartor är också alla sträckor de förflyttat sig utan att fiska inkluderade. De viktigaste arterna är sill, makrill, skarpsill (brisling), tobis och kolmule (blåvitling) i Nordsjön, Norska havet och Nordatlanten samt skarpsill och sill i Östersjön.

För S 264 Astrid saknas AIS-data för perioden november 2022-mars 2023 då båten av allt att döma befunnit sig väster om de brittiska öarna (Irland) för att fiska kolmule. Data försvinner när Astrid är på väg ner mot Engelska kanalen. Orsaken är sannolikt insamlingsproblem för Global Fishing Watch. Astrid kan också ha varit utanför Norge och kring Färöarna delar av denna tid.

Fisket i Östersjön har bedrivits i södra Östersjön med skarpsill som huvudsaklig målart

S 264 Astrid (data saknas innan juni 2022 och för perioden nov 22 till mars 2023)

FN 267 Emilie

GG 64 Astrid-Marie

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar – Astrid Fiske”

Kommentarer är stängda.