Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Svanen Fiskeri

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Svanen Fiskeri AB är ett fiskeriföretag på Rörö som ägs av bröderna Stefan och Roger Larsson. Företaget har trålaren GG 840 Svanen.

GG 840 Svanen bedriver både pelagiskt och demersalt fiske. Under den undersökta perioden bestod det demersala fisket av kräft- och fiskfiske i Skagerak och Kattegatt.

Under 2022 landade GG 840 Svanen främst kräfta, kolja och torsk men även sej, rödspätta och vitling samt mindre mängder av flera andra fiskarter. Hamnar som besöktes inkluderar bland annat Grebbestad, Smögen, Kungshamn, Rönnäng, Skagen, Öckerö, Rörö och Göteborg.

GG 840 Svanen

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!