Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Rossö Fiskeri

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Rossö Fiskeri AB är ett fiskeriföretag på Rörö som ägs av Sterner Lundgren, hans två söner Niklas och Mattias Lundgren samt bröderna Henrik och Anders Olausson. Företaget äger de två trålarna GG 32 Tristan och GG 39 Rossö. Folke Olausson som är far till bröderna Olausson äger för sin del den lilla båten GG 724 Annie.

GG 32 Tristan bedrev under den undersökta perioden enbart demersalt fiske  med bottentrål i Skagerak och Kattegatt efter kräfta och fisk medan GG 39 Rossö förutom demersalt fiske i Skagerak och Kattegatt också bedrev pelagiskt fiske i Skagerak och Östersjön. Det demersala fisket sker med bottentrål.

Under 2022 landade GG 32 Tristan främst kräfta, kolja, torsk och sej men även mindre mängder av andra arter som rödspätta, vitling, rödtunga och kummel med mera. GG 39 Rossö landade främst kolja, kräfta, torsk och sej men även mindre mängder rödspätta, vitling, kummel och rödtunga samt flera andra arter. Landningshamnar var bland annat Grebbestad, Smögen, Kungshamn, Lysekil, Rönnäng och Öckerö. Den mindre båten GG 724 Annie landade enbart en mindre mängd hummer under 2022.

GG 32 Tristan

GG 39 Rossö

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!