Forskarna vill ha fortsatt sillfiske i Östersjön

Idag slår DN på stora trumman om att politikerna och byråkraterna i EU-komissionen vill stoppa allt riktat sillfiske i Östersjön inklusive Bottenhavet och Bottenviken. Det skulle innebära att allt småskaligt sillfiske (strömmingsfiske) i Sverige skulle förbjudas. 20 mindre trålare i södra delen av Östersjön och ett 40-tal mindre trålare och garnfiskebåtar i Norrland skull stoppas från att fiska. Något storskaligt riktat sillfiske i Östersjön finns inte och i Bottenhavet finns det i nuläget bara två större båtar som bedriver riktat sillfiske.

Utöver detta så skulle nästan allt finskt, estniskt och lettiskt pelagiskt fiske försvinna liksom allt småskaligt danskt sillfiske och en stor del av det tyska, litauiska och polska pelagiska fisket i Östersjön.

Upprepade lögner i DN

DN hävdar också att EU-komissionen är överens med forskarna när det gäller detta. Det är en lögn.

Forskarna rekommenderar att det kans fiskas 48 848 ton sill i Bottenhavet och Bottenviken (-39%) under 2024 och 41 706 ton i centrala Östersjön (-41%). I Rigabukten rekommenderar de att 41 370 ton (-17%) kan fiskas.

Dessutom påstår tidningens journalist Lisa Röstlund att de visat att de stora trålarna fuskar med fångsterna. Det är också en lögn. DN har redovisat felaktigt redovisade fångster på några tiotals ton. De har landats i Sverige. De stora trålarna landar 100-tals ton per gång och landar nästan allt i Danmark.

Det är uppenbart att politikerna och byråkraterna i EU-kommissionen inte bryr sig om vad forskarna säger. Lika uppenbart är det att journalisten Lisa Röstlund och forskaren Henrik Svedäng medvetet ljuger rakt upp och ner.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!