Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Västanfisk

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Västanfisk AB är ett fiskeriföretag i Fiskebäck som ägs av Morgan Ahlström på Donsö. Bolaget har trålaren GG 208 Ganthi.

GG 208 Ganthi fiskade under den undersökta perioden huvudsakligen i Kattegatt men också i Skagerak i mindre utsträckning. Fiske skedde utanför Göteborgs skärgård och Onsalahalvön. Huvudsakligen handlade det om kräftfiske.

Landningarna under år 2022 bestod i huvudsak av kräfta men också lite torsk och ännu mindre av flera andra arter. Hamnar som besöktes var bland annat Rönnäng, Öckerö, Göteborg, Fiskebäck och Donsö.

GG 208 Ganthi

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!