Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – HJ Fiske

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. HJ Fiske AB är ett fiskeriföretag i Träslövsläge som ägs av Henrik Karlsson och Johan Karlsson. Företaget äger kräfttrålaren VG 117 Kungsvik.

Fisket bestod under den undersökta perioden uteslutande av kräfttrålning i Kattegatt utanför Hallands kust. Den enda hamnen som användes för landningar var Träslövsläge. Under 2022 landades i huvudsak kräfta men också mindre mängder rödspätta och små mängder av flera andra arter.

VG 117 Kungsvik

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!