Donsö Fishing Meet – en dag på Donsö

Igår var jag på Donsö Fishing Meet som är den ledande fiskerikonferensen i dagens Sverige. Närvarande var en stor mängd yrkesfiskare i alla åldrar. Allt från pensionärer till unga i 20-årsåldern. Det som var mest intressant var den stora andel unga yrkesfiskare som var närvarande. De flest av dem hörde hemma i det pelagiska fisket som har bra arbetsmiljö, bra arbetsförhållanden och bra löner. Det är sådant som kan locka unga till fisket.

Överförbara fiskerättigheter

I det demersala fisket är det annorlunda. Arbetet är hårdare, arbetsmiljön ofta dålig och förtjänsterna sämre. En stor anledning till det är att fiskeriförvaltningssystemet är dåligt fungerande vilket också en av de unga fiskarna, Gustaf Grundén, som var med i en panel som diskuterade framtidens fiske tog upp. Han efterlyste överförbara fiskerättigheter i det demersala fisket. I det pelagiska fisket finns detta redan och det är den huvudsakliga anledningen till den positiva utvecklingen i detta fiske.

Det är redan beslutat att överförbara fiskerättigheter ska införas i det demersala fisket. Men tyvärr har inte Havs- och vattenmyndigheten ännu inte fått tummen ur när det gäller att få fram ett sådant system. Det är hög tid nu för det skulle också kunna göra att företagen i fisket bättre kunde hantera den stora minskningen av räkkvoten som inte beror på att beståndet av räkor minskat utan beror på att myndigheterna och forskarna bytt beräkningsmodell.

Vindkraft och fiske

Ett annat problem för fisket som togs upp på fiskerikonferensen var den havsbaserade vindkraften. Problemet är att med den modell Sverige använder för att ge tillstånd till havs resulterar i att för många bolag söker tillstånd och dessutom ansöker de oftast om att anlägga vindkraftsparker på områden som är viktiga för fisket.

Och det är svårt, för att inte äga omöjligt att kombinera trålfiske med vindkraftsparker till havs. Däremot är det enligt fiskarna helt onödigt att förbjuda dem att köra genom vindkraftsparkerna för att leta efter fisk. Men idag är det förbjudet vilket ofta orsakar stora omvägar och slöseri med bränsle. Detta var något som flera yrkesfiskare tog upp och det var också var en punkt på dagordningen med Ingemar Berglund från SFPO som talare.

Selektiva redskap

En annan punkt på mötet var utvecklingen av selektiva redskap. I detta fall framförallt trålar som sorterar bort oönskad fångst. Presentationen visade upp försök med trålar som försetts med exkluder. Detta används vid fiske av små arter som tobis och sperling (vitlinglyra). Det fungerar bra och ger mycket små bifångster.

I presentationen fanns också ett exempel på tråldrag rakt genom ett sillstim med. Det fungerade inte lika bra men de yrkesfiskare som var med på försöken sa att forskarna bett dem köra genom ett sillstim. Något sådant händer enligt dem aldrig vid normalt tobisfiske eller sperlingfiske. Det var helt klart olämpligt att ha med det tråldraget i redovisningen av hur exkludern fungerar.

Säl och skarv

Ett annat stort problem som nämndes av bland annat Mats Johansson från Vingaskär var sälarna som äter stora mängder fisk både i Västerhavet och Östersjön. De äter betydligt mer än vad fisket tar upp av sill och torsk. Från publiken togs även skarvproblemet upp. Det är uppenbart att om Sverige vill göra sig mer självförsörjande med mat så måste det jagas mer säl.

De flesta av de yrkesfiskare som var på plats (främst pelagiska yrkesfiskare från Donsö, Vrångö och Fiskebäck) men även en del demersala fiskare från dessa fiskelägen såväl som från Önnered, Styrsö och Fotö. Kanske fanns det även en del andra yrkesfiskare på platsen som jag inte känner till.

I övrigt var det en mängd personer från fiskeribranschen i stort, leverantörer av utrustning och livsmedelsindustrier och handlare, en hel del myndighetspersoner (främst från olika kommuner) och tre journalister (medräknat mig själv). De andra journalisterna var en person från Länspumpen, Lennart Bornmalm, med intresse för fiskebåtar och en pensionerad nyhetsjournalist som tidigare arbetat på Sydsvenskan.

Banketten

Efter fiskerikonferensen var jag för första gången under alla gånger jag varit på Donsö Shipping Meet kvar på banketten. 2 000 personer serverades utmärkt mat och dryck samtidigt som det hölls tal och bjöds på underhållning. Serveringen fungerade suveränt och maten var mycket god. Det var som en folklig Nobelmiddag.

Det var en trevlig föreställning med bra stämning (om än lite hög ljudnivå på grund av 2 000 personer som pratade i ett) och mycket bra underhållning från Triple & Touch förstärkta med en grupp från Sydafrika och en massa svenska sångare. Jonas Backman från arrangören hade ett lättsamt och humoristiskt tal på en ganska usel engelska blandat med svenska och Dan Sten Olsson var också ganska humoristisk (inte heller han var nån hejare på engelska).

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!