Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Havskräftan

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Havskräftan Smögen AB som äger trålaren LL 259 Havskräftan är ett fiskeriföretag i Hasselösund som har Ann Bennis som huvudägare.

Hon är gift eller sambo med Johan Bond som väl är att se som den person som egentligen kontrollerar företaget. Ett företag som i övrigt har ett antal lokala investerare som delägare såsom Sixten Söderberg, Tord Görling, Bengt Svanhill och Andreas Görling. Genom dessa har bolaget också en koppling till tråltillverkaren Fiskareföreningen Norden upa.

Företaget är ett av mycket få svenska fiskeriföretag som har icke-aktiva fiskare som huvudsakliga delägare. Med båten fiskar dock flera unga yrkesfiskare som Olle Larsson och Elias Berndtzen tillsammans med Johan Bond. Elias Berndtzen har dessutom det egna fiskeriföretaget Berndtzen Fiskeri AB. Hans far Patrik Berndtzen och hans farbror Rikard Berndzten är ägare av fiskeriföretagen HB LL 775 Rio och Bröderna Berndtzen AB.

Bröderna Berndtzen AB äger förmodligen den lilla båten LL 1100 Rio som används till trålfiske och burfiske medan släktingar till Olle Larsson eller han själv har LL 248 Saibon som också används till trålning såväl som till fiske med bur. LL 1100 Rio saknar AIS-registreringar i Global Fishing Watch.

Under den undersökta perioden fiskade LL 259 Havskräftan i huvudsak i indragningsområden där trålfiske med ristförsedd trål är tillåtet. Hamnar som användes för landning inkluderar Grebbestad, Smögen, Kungshamn och Lysekil. Eventuellt också Skagen.

Under 2022 landades huvudsakligen kräfta men också en del räka. Mängden fisk som landades var begränsad.

LL 259 Havskräftan

LL 248 Saibon

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!