Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – norra Bohuslän

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Fisket i norra Bohuslän består i huvudsak av skaldjursfiske, dvs fiske av kräfta och räka i första hand. Huvuddelen av det fisket är trålfiske av räka och kräfta men det finns också burfiske av kräfta. Denna artikel handlar om riktat kräftfiske med trål. Burfisket av kräfta behandlas i en separat artikel.

En del av trålarna är utsjötrålare som fiskar räka i Skagerak och Nordsjön samt i vissa fall också kräfta i Skagerak. Detta handlar om företag som exempelvis Klingerö Fiske AB,  LL 91 Fisk & Skaldjur AB, LL 628 Atlantic AB, SD 437 i Edsvik AB och SD 622 Vanguard AB.

Dessutom finns ett antal båtar och företag som i huvudsak fiskar räka i Kosterhavet (Kosterfjorden och Väderöfjorden). De flesta av dem fiskar även en del utanför Kosteröarna och på Bratten längre ut i Skagerak. Några av dessa båtar fiskar även kräfta. Dessa företag är i huvudsak hemmahörande på Kosteröarna, i Strömstad, på Resö, i Grebbestad och i Havstenssund.

De båtar och företag som i huvudsak fiskar kräfta är ofta baserade längre söderut i norra Bohuslän. Några av dessa företag är Vikefjord AB (Ove och Lennart Bergman, LL 425 Vikefjord) i Ulebergshamn, Fiskerederi Fylgia AB (Fleming Carlsson, LL 607 Fylgia) i Fisketången, Bryggvingen AB (Erik Lyräng, LL 97 Zenith) på Lyr, Lars Lebro (LL 161 Svan) i Ellös, och Hartvigssons Fisk AB (Bengt Hartvigsson, LL 677 Ocean) i Fisketången.

Vidare har vi bland annat SD 568 Kragerö AB (Torbjörn Sixtensson och Sven-Erik Hellberg, SD 568 Kragerö) på Resö, Hans Andersson (LL 89 Pauline) i Smögen, Niclas Johansson-Lindh (SD 787 Skandia) i Grebbestad, Krossekärrs Fiske AB (Ingvar Olsson, SD 669 Palermo) i Krossekärr, Martin Hansson (SD 47 Vadskär) i Grebbestad, Segersten Fiskeri AB (Patrik Segersten, LL 13 Höken) i Hunnebostrand, Curt Larsson (LL 740 Shetland) i Mollösund och Lars Påhlsson (SD 391 Marika) i Edsvik.

En stor del av de nämnda båtarna saknar AIS så några noteringar av var de fiskar finns inte på Global Fishing Watch. LL 607 Fylgia och LL 89 Pauline har för sin del mycket ofullständiga AIS-registreringar. SD 391 Marika används både till trålning och burfiske.

Huvuddelen av de nämnda båtarna landade i huvudsak kräfta men några såsom SD 568 Kragerö, SD 669 Palermo och LL 607 Fylgia landade också räka. Andra landade fisk som LL 97 Zenith (framförallt torsk), LL 740 Shetland, LL 667 Ocean, LL 607 Fylgia (enbart små mängder), LL 13 Höken (mindre mängder) och LL 161 Svan (främst torsk).

SD 562 Kragerö

SD 787 Skandia

SD 669 Palermo

SD 391 Marika

LL 425 Vikefjord

LL 97 Zenith

LL 13 Höken

LL 607 Fylgia

LL 89 Pauline

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!