Dubblerad siklöjekvot i år

Siklöjekvoten i Bottenviken har inför årets siklöjefiske nästan dubblerats. I år får det fiskas 1 400 ton jämfört med bara 800 ton förra året. I P4 Norrbotten säger Martin Rydgren som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten att beståndet av siklöja kan variera väldigt mycket år från år.

Siklöja är en lite laxfisk som främst fiskas för rommens skull. Den fiskas i Bottenviken för framställning av Kalix löjrom och i Vänern för framställning av Vänerlöjrom. Små mängder siklöja fiskas också i Mälaren och i en del mindre sjöar. Fisket i Bottenviken sker i huvudsak med bottentrål medan fisket i Vänern sker med garn.

Dessutom är siklöja en mycket god fiska att äta. Trots det så blir huvuddelen av själva fisken till foder på pälsdjursfarmar. Eller så slängs den bara och grävs ner. Istället borde de kunna säljas till konsument. Alla laxfiskar är goda att äta och de fungerar bar att frysa ner. Att det fiskas mycket under kort tid är därmed inget argument mot försäljning till konsument. Siklöja innehåller dessutom i motsats till sik, öring och lax från Östersjön och svenska insjöar bara små mängder miljögifter. Folk borde faktiskt äta mer siklöja och inte bara löjrom.

I Finland äts däremot siklöja i betydande omfattning.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!