Landsbygdsnätverket årliga yrkesfiskekonferens

Den 23-24 november äger Landsbygdsnätverkets årliga yrkesfiskekonferens rum i Uddevalla på västkusten. Programmet har utformats i dialog med fiskets organisationer vilket säkerligen leder till att fler yrkesfiskare kommer att vara med på denna konferens i år än vad som tidigare varit fallet när den ordnats i exempelvis Stockholm.

Dessutom innebär lokaliseringen till Västkusten att det också blir mycket lättare för yrkesfiskare att vara med. Den överväldigande delen av Sveriges yrkesfiskare finns ju på Västkusten, framförallt i Göteborgsområdet och Bohuslän.

Ämnen som konferensen ska fokusera på är:

  • Utrymmesbrist – fiske och havsbaserad vindkraft
  • Kameraövervakning ombord
  • Individuella demersala fiskerättigheter
  • Bestånd, licenser, beredskap och småskaligt fiske

Formellt är Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Landsbygdsnätverket arrangörer.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!