Förslaget till ny havsplan är en skandal

Det nya förslaget till havsplan innebär en anpassning till den ekonomisk starka vindkraftsindustrin och en hårt slag mot fisket, framförallt räkfisket. Den är framtagen på exakt samma sätt som jag befarade. Istället för att fördela och förlägga vindkraften till områden som inte är viktiga för fisket eller nåt annat har Havs- och vattenmyndigheten valt att helt tillmötesgå vindkraftsindustrin genom att göra de områden där de sökt tillstånd för vindkraft till de områden där vindkraft ska prioriteras i fortsättning. Detta trots att en stor del av dessa områden är viktiga för fisket.

Det är ett helt bakvänt sätt att planera. Det borde vara så att samhället utreder och bestämmer var vindkraft får byggas. Därefter får vindkraftsbolagen ansöka om att bygga där. I en sådan process är det möjligt att ta hänsyn till alla de intressen som finns när det gäller användningen av havet.

Men istället har myndigheterna låtit vindkraftsindustrin bestämma var de vill bygga vindkraftverk och sen har planen ändrats utifrån deras intressen. Detta sätt att arbeta är helt odemokratiskt. Det har dessutom lett till att den nya havsplanen innebär inskränkningar för fisket. Framförallt drabbas räkfisket som länge varit det enda småskaliga fiske som haft en hyfsad lönsamhet.

Det nya förslaget har gått ut på samråd men det borde överhuvudtaget inte ha lagts fram när det ser ut på det sätt som det gör.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!