Strömmingsfisket behöver inte stoppas

Naturskyddsföreningen har bygget en propagandakampanj runt den mängd felaktiga påståenden som finns om sillfisket i Östersjön. Det är så att säga att döma ut och diskreditera kampanjen innan den ens har startat. De kräver bland annat att regeringen:

  • Kontrollerar att all fisk som fångas tas om hand, med hjälp av till exempel kameraövervakning.
  • Följer de vetenskapliga rekommendationerna kring fiskekvoter.
  • Inför ett bestående trålförbud, åtminstone ut till den svenska territorialgränsen

Dess krav är mycket märkliga. Ett av dem är exempelvis uppfyllt. Kvoterna för sill i Östersjön är nämligen helt i enlighet med de vetenskapliga rekommendationerna från ICES som lyder:

ICES advises that when the EU multiannual plan (MAP) for the Baltic Sea is applied, catches in 2024 that correspond to the F ranges in the plan are between 41 706 (corresponding to FMSY lower × SSB2024 /MSY Btrigger ) and 52 549 tonnes (corresponding to FMSY × SSB 2024/MSY Btrigger ). The current advice applies to all catches from the stock, including those taken in Subdivision 28.1.

Ministerrådet fattade också ett beslut i enlighet med dessa rekommendationer. Det finns inget i rådet som tyder på att fisket måste stoppas omedelbart som Naturskyddsföreningen och Coalition Clean Baltic hävdar i en debattartikel i Aftonbladet.

Sillen/strömmingen fiskas alltså i enlighet med rådgivningen och på ett långsiktigt hållbart sätt vilket också framgår av ICES rådgivning.

Naturskyddsföreninegn har också överklagat fördelningen av den svenska kvoten i Östersjön. De vill förmodligen att det småskaliga fisket ska få mer men vad är meningen med det då det småskaliga fisket tilldelats mycket mer än de fiskar upp. Dessutom vill ju Naturskyddsföreningen samtidigt förbjuda det småskaliga fisket.

Trålfiskeförbud och kameraövervakning

Detta då det trålfiskeförbud som Naturskyddsföreningen föreslår enbart kommer att drabba det småskaliga fisket längs Östersjöns kuster. Det rör sig om cirka 60 små trålare som finns från Seskarö i norr till Trelleborg i söder. Det är främst dessa båtar som fiskar sill innanför territorialvattengränsen och det är främst dessa trålare som inte kan flytta fisket till utsjön för att de inte är byggda för sånt fiske.

Och slutligen vad det gäller kameraövervakningen så är det förmodligen på gång. Men det är nog praktiskt och ekonomiskt omöjligt att ha kameraövervakning på de många av de små båtar som används för garnfiske och burfiske. Kravet som det är formulerat kommer att leda till kostnader som det småskaliga fisket inte har marginaler att hantera. Följaktligen kommer det fisket att slås ut på östkusten.

Naturskyddsföreningens förslag slår alltså direkt mot det småskaliga fisket samtidigt som de också vill ta bort fiskemöjligheter från det storskaliga fisket. Det är med andra ord ett i alla hänseenden fiskerifientligt förslag. Ett förslag som riskerar att slå ut det småskaliga fisket för all framtid. Och det påverkar inte strömmingsbeståndet överhuvudtaget. För problemet för den strömming som har problem, den vårlekande strömmingen, är inte fisket utan klimatet.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!